Inlägg: Maj vare välkommen


I den gammelnordiska kalendern kallades den här månaden för lövmånad eller blomstermånad. Personligen tycker jag det senare har finare klang.