Gör korv av kusen, kasta aktersnurran i sjön


En gång i tiden övervägde våra ledare faktiskt möjligheten av att Sverige skulle kunna angripas.