Genvägen till makten


I helgen pulicerades en text av Ann Charlott Altstadt på Aftonbladets kultursida. En lite obehaglig text eftersom den försöker rättfärdiga politik med hjälp av autism-spektrumstörningar, ett försök som inte blir mindre obehagligt av den politik som ska rättfärdigas.

Tja, funkade det inte med att hänvisa till proletatiatets behov av ledning får man väl hävda att man tillhör en grupp som är biologiskt speciellt lämpad att leda … hela mänskligheten.

Jag har klippt några citat ur Altstadts text och låtit dem följas av mina enkla funderingar.

ALTSTADT: ”Mänskligheten borde egentligen tacka de kreativa, utanför boxen-tänkande, sensitiva, initiativrika, påhittiga, rastlösa, pådrivande, lättuttråkade, risktagande, hyperfokuserade dopaminkickare som numera går under beteckningen ­adhd/add. De som genom årtusendena lett homo sapiens att söka sig än vidare och ta det okända i besittning både geografiskt och kulturellt.

Hansen hänvisar till forskning som visar att inom de befolkningsgrupper som vandrat längst på vår jord finns förenklat en övervikt av genen och dopaminmottagaren DRD4-7R. Och ju längre sträckor en befolkning förflyttat sig de senaste 30000 åren desto vanligare är genen, var de än i dag befinner sig på jordklotet.”

MIN PROBLEMSTÄLLNING: Är folkvandring och förflyttning alltså alltid något givet och bra? Beror det inte på vilken historisk period och vilken geografisk region vi pratar om?

Jag är inte säker på att de folk som kom i mongolstormens väg delar Altstadts uppfattning. Samma sak gäller de afrikanska folk som drabbades av den nomadiska fulanistammens vandringar och utbredning; tvångsislamisering och förslavande står väl inte så där särdeles högt på ens primitiva folks önskelista, det hamnar antagligen någonstans efter pest, vulkanutbrott och jordbävningar.

Jag misstänker också att det är rätt många som kommer att följa upp Altstadts tankegångar med att hävda att de flyktingströmmar som rör sig över kontinenterna nu består av ”superhjältar” i genetisk mening.

MITT PÅSTÅENDE: Människans historia är historien om hur produktivkrafter och teknologi utvecklas och får allt fast att förflyktigas, det bestående försvinner och rivs ner – men det innebär också att mycket av det som det arbetande folket vill bevara utplånas. Denna grundläggande utveckling sker inte på människors villkor även om den alltid presenteras som framsteg och påstås leda till att vi alltid lever i den bästa av världar.

De egenskaper som Altstadt utmålar som utmärkta är kanske inte de mest lämpliga för den som vill bidra till att bevara det bästa av det som är och det som varit. Kanske är det snarast farliga egenskaper.

MIN FRÅGA: När blev ”lättutråkad” en god egenskap (jag kan inte tolka Altstadt på annat sätt än att hon anser det)? De vetenskapsmän som gjort de stora vetenskapliga genombrotten i mänsklighetens historia har ju utmärkts av att de inte är särdeles ”lättuttråkade” – de kan nöta i årtionden med samma frågor och problem tills de finner en lösning.

ALTSTADT: ”Förmågan till hyperfokusering, snabbhet och rörligt tänkande förlorade mot långtidsplanering, försiktighet och rutin­arbete.”

PROBLEMSTÄLLNING: Altstadt menar att det är vad som hänt i det moderna samhället … men det samhället kännetecknas ju just av ständiga omställningar. Ena dagen har du jobb, andra dagen inte. Detta kombineras med ständigt förändrade konsumtionsmönster betingade av förändringar i mode, inredning, matvanor.

Rimligen borde den adhd-population som Altstadt benämner ”superhjältar” klara sig utmärkt i ett sådant samhälle. De behöver inte bjuda motstånd, de kan bara surfa på utvecklingsvågen. Vad klagar hon egentligen över?

De som bjuder motstånd är de som ser långsiktigt på sina liv och planerar tillvaron för sig och de sina – som världen ser ut i dag är det de som bör benämnas ”superhjältar”.

PÅSTÅENDE: Altstadt tillhör det moderna samhällets pratande och skrivande skikt som är beroende av att få avsättning på marknaden för sina åsikter. De blir givetvis stressade av att marknaden krymper eftersom mainstreammedia i alla avseenden minskar i omfång och räckvidd vare sig det gäller tryckta sidor, hemsidesbesök eller tittare och lyssnare … samtidigt fylls tyckarskrået hela tiden på med nya förhoppningsfulla unga människor som ”vill bli sedda”.

Detta leder till personliga sammanbrott och kollapser – det är därför någon kändis eller ”kulturpersonlighet” kliver fram varje dag och berättar om att de nyss fått sin diagnos och ”nu förstår de allt”.

Givetvis finns det personer som definitivt lider av och brottas med de tillstånd som finns inom autismspektrat – det är därför lite osmakligt att så många i tyckarskrået försöker appropriera (trodde aldrig jag skulle använda det uttrycket på fullt allvar) dessa tillstånd för att kunna tilldela sig en ledande roll i samhället. Den ledande rollen anser man sig ha rätt till eftersom man ju tillhör en grupp som fört mänskligheten ”framåt”. Som vanligt jobbar de från det tyckande skrået med extrema förenklingar – ingen verklig definition av framåtskridande och ingen diskussion om vilka samhälleliga krafter som i verklig mening drabbar samman och får utvecklingen att förflytta sig – dock ofta oklart i vilken riktning.

ALTSTADT: ”Ett hårt enahanda reglerat dödstråkigt förtryckande samhälle där vi uppe på civilisationens krön ska malla oss över att vi klarar av att förbli (löne)slavar.

Så jag säger bara – adhd-människor i alla länder förenen eder för att återigen ­föra mänskligheten ut ur Afrika!”

MITT PÅSTÅENDE: Om vi lyssnar på Altstadt tror jag inte att mänskligheten ”förs ut ur Afrika” … vi hamnar åter i Afrika … i ett Afrika där homo sapiens ännu inte uppenbarat sig.

Och varför skulle människor inte ”malla” sig över att ”de klarar av att förbli (löne)slavar”. De människornas arbete är ju själva förutsättningen för att Altstadt och andra har en inkomst.

Den som är intresserad av en diskussion av hur den svenska ”vänstern” förflyttat sina positioner under 40 år – från kamp mot ”biologism” till ett åberopande av gener, DNA och biologi för att försvara sina åsikter och hävda sin ställning finner några kapitel i ämnet i min kommande bok ”INTE MITT KRIG”. Kan beställas här: aetatis.se.

ALTSTADTS TEXT:

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/ddmLmJ/superhjalten-som-inte-passar-in-i-modern-tid

BILDEN: Zaporogkosacker skriver brev till den turkiske sultanen (målning av Ilja Repin).

Detta konstverk skildrar ett tillfälle då lite trista, jordbundna bönder (tycker antagligen Altstadt) – i detta fall kosacker – sätter sig upp mot historiens ”superhjältar” … i detta fall den turkiske khanen som satt sina styrkor i rörelse västerut. Rörelse är alltid bra har vi ju fått lära oss, men det tyckte inte kosackerna.

Målningen kan också tjäna som en påminnelse till dem som tycker att det politiska språket i dag är för grovt och ovårdat … så här löd nämligen kosackernas svar till khanen:

”Din turkiske Satan! Den förbannade Djävulens bror och kamrat, Lucifers sekreterare! Vad är Du för en helvetesriddare, som inte ens kan döda en igelkott med Din nakna rumpa? Din armé slukar vad Djävulen spyr ut. Du är inte värd att ha kristna folk under Dig. Vi fruktar inte Din här, och till lands och till sjöss skall vi slåss mot Dig. Knulla Din mor! Du, Din babyloniske kökspojke, makedoniske tunnbindare, bryggare från Jerusalem, getapojke från Alexandria, Stora och Lilla Egyptens svinaherde, armeniska galt, tatariske bagge, skurk från Podolien, Kamenats bödel, världens och underjordens tokstolle, därtill en dåre inför Gud, Djävulens ättling, sendraget i vår kuk, svintryne, hästrumpa, rödhåriga hund, odöpta skalle, knulla Din mor!

Så svarar kosackerna Dig, Din usling. Du kommer inte ens att få vakta kristna svin. Nu måste vi sluta. Vi vet inte vilket datum det är eftersom vi inte har någon kalender. Månen är på himlen, året i boken, och det är samma dag hos oss som hos er. Därför: kyss vår röv!

Kosjevoj ataman Ivan Serko med hela sin zaporogiska här.”

+ There are no comments

Add yours