Den resa om natten som börjar då själen inte får ro och kroppen är utmattad*


Han vaknade mitt i natten. Låg som vanligt och gruvade sig över sin känsla av otillräcklighet. Han visste för lite och det förlamade hans handlingskraft. Inte så att han egentligen visste för lite. Han förstod mer än väl hur saker fungerade.