Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Inlägg: Gamla vedspisar – snart ett minne blott?

Ah, vedspisen. Den har funnits i blott 150 år (grovt räknat), men för mig är det ändå en av de första sakerna jag tänker på när jag drömmer mig tillbaka till gamla dagar och tidigare släktens liv.

Men nu är det snart slut med det dagdrömmandet. I alla fall om du faktiskt vill ta steget och installera en gammal vedspis i köket eller i stugan och på så sätt bevara en liten del av vårt svenska kulturarv.

Luciadagen och lussenatta i svensk folktro

“Välkommet är det budskap Lucia bringar, om julen som äntligen “står i förstun”, efter senhöstens långa “mörka tider”. Och vacker är hon själv att åse, som julens förkroppsligade genius.”

Så skriver Hilding Celander i boken Nordisk jul från 1928 om Lucias ankomst denna natt. Den här natten gick under benämningen modernatten i Östergötland, och torde ha haft stor betydelse för allmogen i det mörka och kalla norden eftersom lucianatten markerade vändpunkten. Efter den här natten började solen ”häva sig” igen på himmelen.

En av de äldsta kartorna över Norden kan nu bli din

Okej, ska vi vara petiga så trycktes den första upplagan av Carta Marina redan år 1539 i Venedig, och upphovsmannen var Olaus Magnus (1490–1557), som var bror till Sveriges siste katolske ärkebiskop Johannes Magnus. Han la ner tolv års arbete på kartan innan den trycktes, och den var tänkt som en illustration till Olaus Magnus stora historiska verk ”Historia de gentibus septentrionalibus”, eller ”Historia om de nordiska folken”, som utkom på latin i Venedig 1555.

Tack för allt

Jag har ännu en-två timmar kvar innan datorn dör när jag skriver det här, och jag sitter vid köksbordet och tänker på det makalösa samhälle vi har fått ärva av de som levde innan oss. Sverige var länge, faktiskt ända in på 1900-talet, ett av Europas fattigaste länder.

 

Inlägg: Till fäderna

Idag på fars dag ägnas en extra tanke åt alla fäder ute i landet, inte minst min egen. Fäder är sällan perfekta, men om jag känner andra fäder som jag känner mig själv så sliter dom – dag in och dag ut – främst för att trygga sin familjs nutid och sina barns framtid.

Ellen Key om patriotism och storsvenskar som ville döda norrmän

“En genom krig räddad union är att föredraga framför en upplöst union”, var tankar som luftades i vissa kretsar i Sverige under 1890-talet. I broschyren Svensk eller storsvensk patriotism? (1899), en sammanställning av fyra föredrag från 1898 och 1899, går författaren och kvinnosaksideologen Ellen Key (1849-1926) till angrepp mot den svenska överhet som ville bevara unionen mellan Sverige och Norge till varje pris.

Allmogens historiska sysslor i September

Ända in på förra seklet levde allmogen i Sverige nästan uteslutande på vad den svenska naturen kunde ge. De nordiska folken var i mångt och mycket självhushållande bönder, naturfolk som Vilhelm Moberg kallade svenskarna, som livnärde sig på jorden och skogen.

Utvandrarbrev: En smålänning skriver hem från Ohio

E. J. T. föddes i Smålands mörkaste skogar och utvandrade till Amerika år 1902. Varför emigrerade han? Det får ni veta i det här avsnittet. “Det är storgubbarna, som fördärfva Sverige” – med dom orden avslutar han sitt brev. Kan du bre på en fin dialekt från din hembygd och tycker det vore kul att läsa upp ett utvandrarbrev från dina trakter? Hör av dig! Avsnittet avslutas med en polska från Markaryd i Småland efter Nils Bernard Ljunggren, spelad av Erik Svansbo.

Ack Värmeland, du sköna

Utvandraren Joel Mossberg, född 1870, sjunger “Ack, Värmeland, du sköna”, även kallad Värmlandsvisan – en svensk sång från 1822 baserad på en traditionell folkmelodi, och med text av Anders Fryxell och Fredrik August Dahlgren.