Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Inlägg: Spåren av våra förfäder

Våra förfäder i hundratals generationer har lämnat spår efter sig i varje landskap, i varje hembygd, i varje by. Överallt ser man dem, om man bara öppnar ögonen och tittar. En röjd åker, en mossig stenmur, en gammal landsväg.

 

Inlägg: Runorna – våra förfäders första skriftspråk

Runorna är fonetiska skrivtecken som skapades och började användas i de germanska delarna av Europa århundradena efter Kristi födelse. Runornas form antyder att de utvecklats med inspiration från de romerska och grekiska alfabeten, då runtecknen i flera fall överensstämmer med motsvarande bokstäver.

 

Inlägg: De första svenskarna

I denna dokumentär i två delar från SVT skildras några av den svenska forntidens mest fascinerande spår, och så vitt jag kan avgöra har producenterna faktiskt månat om att hålla sig till korrekt faktaförmedling.

Inlägg: Ett ansvar som förpliktigar

Vi borde alla prata mer historia, inte minst därför att den är alldeles för viktig för att lämnas i händerna på byråkrater och politiska aktivister i statens tjänst. Vi borde lära varandra och särskilt den yngre generationen om de hjältar, händelser, myter och omständigheter som format våra många, vackra landskap och vår kultur – lokalt, regionalt, nationellt. Hjältar som den namnlösa mannen i bild.

 

Inlägg: Knäckebröd – en omistlig del av svensk matkultur

Vi vet med säkerhet att knäckebröd ingick i svensk kosthållning redan under medeltiden. Enligt vissa källor (inklusive Wikipedia) ska knäckebröd ha bakats i nutida svenskt område sedan 500-talet, men jag misstänker att detta är en skröna som uppstått genom att siffran 1 fallit bort från ”1500-talet” i ett källmaterial som sedan återanvänts.

Inlägg: Skillingtryck och folkets litteratur

Litteraturbanken har i dagarna lagt ut ett stort antal folksagor och skillingtryck för fri läsning. Mycket intressant! Eller vad sägs som skillingtrycket från 1892 om Dåden i Hälsingland som berättar om förbrytarligan i Delsbo och lönnkrögarnästet i Alfta, eller varför inte den om Gråbergs-Gubben från 1887 eller Lasse-Majas besynnerliga öden från 1916.

Inlägg: Vad är svensk kultur?

I slutet av december stördes julfriden när en mycket hätsk diskussion bröt ut om den svenska kulturens vara eller icke vara och om julens ursprung. Det är förstås ingen ny företeelse i dagens Sverige med politiskt motiverade utspel där man förminskar och rent av förnekar existensen av allt inhemskt. Julen 2018 var inget undantag.

Inlägg: Lucia – en av svenska folkets mest älskade traditioner

Texten ovan är ett citat av historikern Herman Lindqvist. Hans beskrivning är ett utmärkt exempel på hur inte bara luciatraditionen, utan också kulturer som helhet har utvecklats. När människor hävdar att svensk kultur inte finns menar de oftast att vi tagit emot kulturella intryck utifrån. Men enligt ett sådant resonemang skulle inga kulturer finnas över huvud taget – ingen nu existerande kultur är fri från inflytande från andra.

Inlägg: Bokrecension: Kalle Anka på kräftskiva – Berättelser från landet utan kultur

Dan Korn (född 1962 i Göteborg) är folklivsforskare och författare. Framför allt har han gjort sig känd för debattartiklar inom kulturområdet och böcker som skildrar hur gamla sedvänjor överlever i det moderna samhället. Numera är han bosatt i Storbritannien, där han är verksam som rabbin. Jag har nu läst hans bok Kalle Anka på kräftskiva. Berättelser från landet utan kultur och vill dela med mig av mina intryck.