Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Är julen en religiös högtid?

Under de senaste veckorna sedan första advent nalkades har det såväl i tidningar som på social media publicerats ett mycket stort antal inlägg, textade bilder, debattinlagor och övriga former av publikationer som med emfas hävdar att julen är allt annat än en religiös högtid.

Makt och värdighet

Den traditionella europeiska synen på makt är att den är förlänad ovanifrån, av Gud. Detta förlänande av makt innebär att makten är sammanbunden med en del av den värdighet och härlighet som är den kristne gudens essens.
Konungen var dock blott en man i köttet, samt tvungen att balansera sin mänsklighet med makten; och vad det innebar att inneha denna himmelska makt: Inte minst ansvaret för undersåtarnas väl och ve, men också att föra sig på ett sätt som gjorde konungen värdig makten. Kejsaren av Bysans bar alltid en akakia – en liten påse med jord – i sin skrud, för att ständigt påminna honom om sin förgänglighet och begränsning av makten till det jordliga livet.

Att tala i mitt namn

Under veckan som gått har upprörda röster i det sociala medieflödet gjort gällande att Sverigedemokraterna, med deras informationsflygblad riktade mot migranter, inte talar i deras namn. Detta må vara riktigt om man inte ger dem sitt mandat via röstsedeln, enligt den representativa demokratins principer.

En hyllning till vår vän

Jag älskar hundar. Dessa nobla och trogna vänner. De har gått vid vår sida i tiotusentals år och vi har utvecklats tillsammans i symbios.

I have been studying the traits and dispositions of the ”lower animals” (so called) and contrasting them with the traits and dispositions of man. I find the result humiliating to me. – Mark Twain

En iakttagelse jag gjort på mina resor runt om Europa och över Atlanten får mig att misstänka att i Skåneland och Sverige pågår en oroväckande samhällsutveckling. Det tycks mig att inställningen till vår förträffliga vän är dalande. I städer som Berlin, Prag och runt om i Nordamerika färdas människa och hund som vänner, utan koppel, fritt i storstäderna. Pubarna och affärers dörrar står öppna för båda arter. Hundarna är vana och beter sig klanderfritt.

Dödsskjutningen i Vallåkra

I onsdags sköts två bröder till döds i Vallåkra, i Helsingborgs kommun. Gärningsmannen är enligt uppgift en 67-årig man som under en längre tid skall ha trakasserats av bröderna, som är betydligt yngre än honom själv. Bröderna har tidigare varit misstänkta för olaga hot såväl som misshandel gentemot 67-åringen, och belades med kontaktförbud gentemot vederbörande, även om undersökningen lades ner på grund av bristande bevisföring.
En anhörig kvinna skall enligt Sydsvenska Dagbladet ha varit i telefonkontakt med 67-åringen under kvällen, från det att han kom hem och upptäckte de båda bröderna inne i sitt hem. Hon uppger att hon ringt polisen, men att dessa dröjde över en timme att anlända.

En kort tanke om monarkin

Idag skrivs det i den smått trötta kvällspressen om en ny motion som framlagts för att avskaffa monarkin, och, antar undertecknad, skänka Sverige en valbar statschef. Detta är enligt dito tidningar historiskt eftersom det denna gång är en motion som härstammar från riksdagsledamöter från fler än ett parti. Att det är de usual suspects från de socialistiska partierna är föga förvånande – nyheten torde vara att det är de förment blå liberalerna som är på krigsstigen mot traditionen. Vid närmre eftertanke är även detta föga förvånande.

Edward Blom – en broderskål!

Idag skulle jag vilja ta tillfället i akt och göra reklam för den fantastiska Edward Blom.

Med en livsglädje, livslust och frihetliga värderingar är han en karl i vår smak!

Sällan ser vi en person av sådan stil och goda värderingar framföra sig i media.

Stora portioner och förbud

Nu är det, enligt Cambridgeuniversitetets exceptionella forskare, bevisat att portionsstorlekarna idag är dubbelt så stora som på sextiotalet. Det krävs kanske inte en välrenommerad Cambridgeforskare för att förstå att detta är åtminstone en bidragande orsak till den övervikt som plågar en stor del av den västerländska befolkningen, och forskarna går vidare  i det att de hävdar att tallrikens fysiska storlek är en av anledningarna till de stora portionerna.  Fysiskt mindre tallrikar skulle således leda till mindre portioner och i längden mindre besvär med övervikt. Så långt, allt väl.