Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Partistrateger, demografi och felaktiga slutsatser

I det senaste valet 2014 var slagorden många, de vi minns extra mycket var Reinfeldts tårdrypande monologer om öppna landskap, Löfvéns retorik om fri migration (Sverige har råd) och de feministiska asätarnas hat gentemot Europa, europeiska män och den kultur som i årtusenden byggt Sverige.

Det skinnade Sverige

I Sverige råder det idag en konsensus om att vi inte bör vara exceptionella, om att vi inte bör sträva efter att bli så bra som möjligt samt att vi inte bör trampa andra på tårna.