Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Naturen som förebild

I skogen ska man röra sig en björn, sakta, med mycket fokus mot marken. När man ser något ätbart stannar man och äter av det, eller plockar med sig hem. Man ska inte bråttom, inte ha avståndsmål utan intrycksmål. Då lär man sig skog. Självklart måste man även titta upp, orientera sig och ta in de större elementen i naturen, som träd, klippor, vatten, kullar och berg.

Staten och kapitalet

Men kanske mer rätt, socialismen och kapitalet sitter i samma båt. De har så att säga funnit varandra. Det stora kapitalet, inte de lokala eller ens nationella småhandlare, det stora internationella kapitalet har funnit att det behöver en underklass. Det tillhandahålls av socialisterna. Underklass, arbetarklass, det är deras bricka i förhandlingarna.

Anschluss 1972, min bok

Jag har skrivit en politisk fiktion, fantasi, kanske en skröna rent av. Alla eventuella likheter med verkligheten är dock avsiktliga. För att låta läsaren reflektera över möjliga förklaringar till varför samhällsutvecklingen i Sverige blev som blev efter 1965, har jag vävt in några få namngivna verkliga personer.

Kina avstår klimatmål

Tycker ni det är kallt? Är spotpriset på el attraktivt nu när det är lite kallare? Vi har ju haft sådan otrolig tur att våra duktiga politiker har planerat för alla eventualiteter, så vi har gott om pålitlig vindkraftsel i dessa dagar.

Den globala diktaturen rycker fram

Torbjörn Sassersson tar i Newsvoice upp ett ärende som kanske överraskar, kanske till och med chockar svenskarna. Han påstår att under det senaste halvåret eller så, har två män rest runt runt i Sverige för att bland oppositionella informera om och söka stöd för en statskupp i Sverige, med stöd från något eller flera icke namngivna främmande land.

Den skadliga vindkraften

Det kanske verkar lite konstigt idag, inte mycket egen text. Men budskapet är viktigt och väl berättat av andra. Det är dels Vindkraften del 1 o 2 som gjorts av eller i samarbete med tidningen Samhällsnytt.

NWO är nu nära!

Plandemin tar sig allt märkligare uttryck, för den som är itutad och van vid frihet och demokrati. För första gången i världshistorien reses krav på passvisering för helt friska människor för att få röra sig i sin egen vardagsmiljö, som jobb, nödvändiga inköp, restauranger och nöjen. Att makten kräver det kanske inte förvånar, men att en majoritet av medborgarna tycks kräva det låter mycket märkligt. De är alltså redo att kasta all sin frihet överbord för att döva skräcken för ett i de flesta fall harmlöst virus. Därtill är samma majoritet troligen inskolad av en gravt osaklig klimatalarmism.

Miljötalibanerna och hotet mot landsbygden

Länsstyrelse och kommun tvistar om vems tolkning av miljölagstiftningen som gäller för en kommersiell vattentäkt vid Dalälven, och därmed även för kringliggande verksamheter så som jordbruk. Konsekvensen blir i alla händelser kraftigt begränsande för en traditionell småbonde och boende i området.

Covidgalenskaperna tar aldrig slut

Estlands parlament stänger ute en minoritet, de ovaccinerade. Österrike kräver vaccinpass för alla, eller böter alternativt fängelse. Demokratin, majoritetsdiktaturen, måste ha begränsning för sin räckvidd.

Sverige är en övermogen frukt

Sverige och svenskarna har bedragit sig själva. Samtliga partier i riksdagen och de flesta utanför densamma, har låtit självbelåtenhet med hur bekvämt livet är för de flesta i Sverige är bli vägledande för fortsatt styrning av riket. Men minns några varningens ord ur historien!

Om Rittenhouse och vapen

Så blev då Kyle Rittenhouse friad på samtliga punkter, han stod åtalad för mord och mordförsök efter att han i självförsvar dödat två män och skadat en tredje

I vår tid

På vilket sätt är vår tid annorlunda än för drygt hundra år sedan? Sociala problem, utsatta områden, skitstövlar och medlöpare fanns det då. De så kallade proletära eller socialrealistiska författarna som Charles Dickens och August Strindberg fick och får fortfarande uppmärksamhet för sina skildringar.

Går plandemin in i sista fasen nu?

Panikvaccineringarna är det största medicinska experiment som mänskligheten någonsin utsatts för. Betydligt större och allvarligare än atombombssprängningarna i atomsfären på 50-talet.

Om nödvärn och vapen

Allt fler svenskar höjer rösten för en annan rättssyn på såväl nödvärn i sig som rätten att bruka skjutvapen för nödvärn. Nu har även etablerade journalister som exempelvis Ivar Arpi lyft frågan och ställt sig på offrens sida. Offer är alltså den som blir attackerad, inte den som angriper och eventuellt blir skadad av självförsvaret.

Råttorna i Glasgow

Lagom till COP 26 i Glasgow har staden invaderats av råttor, ja vanliga råttor. Om det är brunråttor, svartråttor eller någon annan variant meddelas inte. Anledningen påstås vara bristande sophantering. Det är anmärkningsvärt att man placerar ett toppmöte om en sådan abstrakt miljöfråga som klimatet i en stad som inte har ordning på en så konkret miljöfråga som sin egen sophantering.

När faller mörkret?

När jag som sjuttonåring kom till USA 1971 sammanföll det politiskt med att President Nixon frikopplade Dollarn från de sista kopplingarna till Bretton-Woods avtalet och anknytning till guldmyntfoten. Jag kunde inte då se vad det skulle få för betydelse längre fram. Men en epok var otvetydigt över och alla epoker tar någon gång slut.

Konspirationerna lever och frodas

Konspirationer har alltid funnits genom hela mänsklighetens historia. Flera har satts i verket, inte alla har lyckats. Andra har säkert lycktas dölja att de var konspirationer, helt enkelt för att lyckades fullt ut. De spekulerar om varför det tycks finnas så många konspirationsteorier i vår tid. Deras svar är att politiker och myndigheter inte varit tillräckligt öppna med information.

Ales stenar

Riksantikvarieämbetets omdömeslösa datering av Ales stenar till järnåldern, ca 500-1000 e.kr. bygger enbart på några betydelselösa sentida kol-14 prover från björk, ek, hassel och bok i närområdet som inte har den minsta anknytning till de 59 resta stenblocken (från början 60) som utgör den berömda 2700 år gamla stenformationens astronomiska funktion som solårskalender.

En fundering om Sverige (och världen)

För varje dag som går blir samtiden allt mer obegriplig. Inte för att jag redan är på väg in i senilitet eller liknande, nej enbart för att en viss sorts verklighetsuppfattning och principiell hållning för varje dag får allt mindre inflytande.

Narrativet om C19

Vi är inte framme vid en utvärdering av Covid19 pandemin ännu. Men många är de som redan nu vill sätta agendan för eftermälet och vissa slutsatser kan man redan börja dra.

Hur du blir fri från psykofarmaka och återfår ett normalt liv

”Psykiatriska diagnoser bygger inte på vetenskap”, skriver författaren. ”De är ett slags övningar i samförstånd där man genom handuppräckning bestämmer vilka system som ska ingå i ett diagnostiskt test. Metoden att använda checklista påminner om det populära sällskapsspelet Finn Fem Fel. Den som har minst fem symtom av nio förklaras till exempel vara deprimerad.

Slaget om jorden och skogen

Det pågår, inte minst i Sverige, en kamp om jorden, skogen och äganderätten. Kampen är internationell, EU, USA, Asien, Afrika, Latinamerika. Det är WTO, IMF och alla andra tre- och fyrbokstavskombinationer man kan tänka sig. Det handlar om makten över maten, makten över matproduktionen och ytterst naturligtvis om makten som sådan. om Napoleon Bonaparte lär ha sagt, En armé marscherar på sin mage. Även IT-krigare behöver mat.

Vilken är vår framtid?

limathotet, -alarmismen har i årtionden varit elitens uppsnackade prioritering med vilken de oroat allmänheten. Den har ingen förankring i verkligheten, men ett så envist framfört narrativ måste ha ett syfte, vilket? Att det handlar om makt och pengar är uppenbart, men kanske inte alltid hur.

Nu återvänder de blodbesudlade IS-krigarna

År 2014 utropades kalifatet Islamiska Staten, IS eller Daesh, med rötter i al-Quaida. IS utvecklades till en brutal terrororganisation, oförsonligt hänsynslös mot sina fiender. I augusti 2014 attackerades således den jezidiska minoriteten i bergsstaden Sinjar mellan Mosul och Raqqa, med målet att utplåna alla jezider.

Regeringen jagar jägare

När de säger att de ska jaga gängen, är det dig de är ute efter. När de säger att de ska ta av gängen deras vapen, är det dina vapen de är ute efter. När de säger att de ska punktmarkera gängen, är det din frihet de vill avveckla.

Mera Trump vann

I Arizona görs en stor kontroll av röstningen i presidentvalet. Medströmsmedia förkastar allt de kommer fram till och hela arbetssättet.

Upploppen hopas

I Frankrike protesterar folket i flera städer mot president Macrons hot om att i höst införa tvångsvaccinering mot Covid 19 på alla medborgare. I England, Australien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Rumänien, Finland och i Sverige har också protester mot restriktioner och tvingande åtgärder som nedstängning, krav på ansiktsmasker och vaccinering framförts på gatorna det senaste halvåret. Men SVT har mörkat så gott man kunnat.