Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Det hedonistiska folket

Svenskarna håller fast vid de hedniska asatraditionerna som Jul, Midsommar och Julskinka, trots att de flesta varit kristna i kanske tusen år. Vidare har vi kvar namnsdagar med både hedniska och kristna helgon trots att vi varit protestanter i 500 år. Vi har även kvar fastlagsbullen fast vi slutat med fastan.

Favorit i repris – Trafikpsykologi

MP vill bötfälla fordonsägaren istället för fordonsföraren vid hastighetsöverträdelse. Snacka om att missa både mål och person. Självklart ska straffansvar följa av en persons handlingar, inte av vad man äger eller vad man heter. Istället för sådana dumheter bör MP medverka till att höja hastighetsgränserna eller ta bort dem helt på motorväg.

Sexism?

För att få syn på sin samtid måste man ibland jämföra med någon annan tid. Där har man som äldre person en fördel gentemot de unga. Man har nämligen upplevt ett antal ”samtider”. Synen på sex, könsroller och därmed sammanhängande diskurs är en sådan sak som förekommit i många varianter.

Hets mot folkgrupp måste bort

Varför har vi en grundlagsfäst yttrandefrihet, när vi ”pyntat” den med diverse inskränkningar i sekundär lag? Inför årets valrörelse ropar den etablerade PK-eliten på yttrandeförbud för alla som inte delar deras åsikter.

Hur länge lever Trump?

Ingen amerikansk president har i lika hög grad konstant befunnit sig i omedelbar risk att bli mördad som Donald Trump, sedan det militärindustriella komplexet (troligaste beställare) lät mörda John F. Kennedy. Beställaren i Trumps fall, är the Swamp, träsket, tjänster och gentjänster i amerikansk politik, förvaltning och näringsliv vars hegemoni han utmanar.

Förintelsens offer

I lördags, den 27 januari, högtidlighölls minnet av förintelsens offer under andra världskriget. Det är snart 75 år sedan och fortfarande erhåller det judiska lidandet om kanske 4 miljoner människor särskild särbehandling, trots att 1900-talet såg mellan 100 och 150 miljoner människor stupade i krig, mördade och utrensade i olika folkrättsbrott på alla kontinenter.

Dö och dess liknelser

I grova drag ser spektrumet i folkets representation för sitt parlament lika ut i Sverige och Tyskland. Det finns skillnader, men de är mer på marginalen. Unionen CDU/CSU har likt SPD fått vidkännas ett ganska stort tapp av väljarnas förtroende i och med det senaste valet till förbundsdagen. Väljarna i Tyskland har till en inte helt liten andel ”tröttnat” på koncensus i formen av det som kallas GROKO (grosskoalition) som ju har varit formen för regeringsunderlaget under de två förutvarande mandatperioderna. Bland ”gräsrötterna” där i Tyskland är resonemanget påfallande likt den diskussion som uppstod i och med vår ”egen” statskupp som populärt har kommit att kallas vid DÖ.

I takt med folket

1809 års grundlag är troligen svenska folkets mest älskade, trots att inte alla insett det. Den grundlagen var i takt med tiden och med folket som törstade efter frihet och möjlighet att tjäna pengar på eget initiativ och att få behålla merparten av sin möda. Den var inte perfekt, men den fungerade ganska bra.

Ropa inte på polis!

I andra programmet av Britt-Marie Mattssons TV-serie för sossarnas valkampanj belyser de polisen. Men även här är det på sin plats med en varning. Mattsson tjatar än en gång om NPM, utan insikt om att managementteorier och praktik avancerat sedan 1990.

Vem fan vill ha välfärd?

SVT har redan påbörjat sossarnas valkampanj. Nyligen meddelade de att de ska jobba särskilt hårt under året med att avslöja fake news. Måltavlan för deras ansträngningar är oberoende sajter på internet, exempelvis bloggare. För det syftet har också SVTs Vd, Hanna Stjärne blivit uttagen att delta i EUs arbete mot fake news. Är det bocken till trädgårdsmästare, igen?

Skatt till döds

Regeringen oroar sig med paranoid mani att alla människor försöker stjäla dess pengar. Så står det i princip i ingressen till deras 12-punktsprogram för att stävja skatteflykt. Alla pengar är statens. Regeringen betonar särskilt alla svenskar är obegränsat skattskyldiga. Jo, det är hämtat ur grundlagen, så det kommer vi inte undan på hemmaplan. Utredningens promemoria som pdf.

Vad kan Naturvårdsverket sköta?

Dagens inlägg påminner om gårdagens. Man kanske kan se det som en separat fortsättning. Allt fler instanser och organisationer börjar ifrågasätta om Naturvårdsverket (SNV) är rätt myndighet att hantera deras frågor. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ifrågasätter tillsammans med Chalmers tekniska högskola om SNV är rätt instans att handlägga. gruvbrytningsfrågor. SGU tillsammans med Bergmästarämbetet handlägger gruvfrågor, varför ska SNV få lägga sig i, undrar de.

Bundy – Randy Weaver – Waco – Las Vegas – 32 dödsdomar

Det går ett stråk av kalla kårar längs med ryggen när man blir varse vad myndigheter som förutsätts verka inom demokratiska rättsstater emellanåt företar sig. Här, här och här. Det är nu klart att Cliven Bundy är friad (på grund av felaktig myndighetshantering) från alla anklagelser i samband med att BLM ville vräka honom från hans ranch och inkomstkälla. Vidare får BLM inte heller återuppta fallet mot honom. Bundy är visserligen fortfarande skyldig en stor summa pengar i arrende, enligt BLM. Ett krav som Bundy såvitt jag förstår bestrider som oriktigt. Vi får se om det blir någon annan myndighet som tar över stafettpinnen mot Bundy, exempelvis skattemyndigheten IRS.

#Metoo-fas 3

Först var det en nyhet med Metoo, sedan blev det ett måste för alla som ville vara inne, alla som ville vara med på tåget för att få några sekunder i rampljuset. Nu går det in i fas 3 – eftertankens kranka blekhet.

 

Svenska statskyrkor

Nedan finns en lista på de religiösa samfund som i Sverige uppbär statsbidrag för sin verksamhet. Det vill säga att vi i det sekulära Sverige, där kyrkan är skild från staten, betalar skatt för att gynna dessa verklighetsfrånvända förkunnare. Denna verksamhet administreras av den statliga ”Myndigheten för stöd till trossamfund”.

Kärringsnack, mansplaining och killgissning

Vilka är det som sitter och konstruerar dessa nyord som ska omdefiniera manligt och kvinnligt? Jag är övertygad om att de åtminstone är feministiska aktivister med dålig förankring i verkligheten. För något år sedan kom uttrycket mansplaining, för män som ger sig på att förklara sådant de inte begriper. Nu har de även skruvat till ordet killgissning med ungefär samma betydelse, att män har en uppfattning även om sådant de inget vet.

Bundy vinnare

Trogna läsare minns säkert att jag för bra länge sedan skrev flera gånger om Cliven Bundy och hans familj som utsattes rättsövergrepp av federala myndigheter för att de brukade betesmarker med stöd av historiska arrenden på statlig mark i västra USA. Kraftigt beväpnade federala agenter försökte med våld avhysa Bundys, men fick ge sig inför en uppretad skara grannar, vänner och anhängare. Dispyten spred sig till mer än en delstat och en annan familj. I slutskedet på händelserna sköts farmaren och journalisten LaVoy Finicum ned i berått mod av federala agenter.

Är Sverige lika korrupt som Mexiko?

Luis Rubio hade nyligen en artikel i Foreign Policy som jag läste med intresse och förundran. Rubio anför att Mexiko konstitutionellt hyllar korruption, som ett konkret resultat av konstitutionskongressen 1916 efter revolutionen 1910-14. Bland annat begränsades rätten till privat jordägande och staten konfiskerade rätten mineraler och olja. År 1929 formerade de segrande revolutionärerna partiet Partido Nacional Revolucionario, vilket med konsoliderat långvarigt maktinnehav kom att döpas om till Partido Revolucionario Institucional. Man utropade med andra ord sig själva till rikets enda statsbärande parti.

Från Stockholms horisont inget nytt

Lagom före Jul släppte den så kallade Sverigeförhandlingen sin slutrapport. Den fick sitt uppdrag av Reinfeldts regering och ska presentera förslag för boende och transporter i hela riket. Under över alla under! Den kom fram till att vi behöver ett snabbtåg av den snabbare varianten, som bara stannar i Linköping och Jönköping samt ändstationerna Stockholm, Göteborg, Malmö (SGM). Vid de tre sistnämnda hållplatserna måste hundratusen nya bostäder byggas, så att hela Sverige får del av utvecklingen.

Intryck från NZ, 1

Bland många svenska frihetsälskande och frihandelsvänner ses Nya Zealand (NZ) som ett föredöme. Många vill flytta dit, men få är välkomna. De har nyligen skärpt immigrationslagarna och fler skärpningar är att vänta. Till exempel är idag anhöriginvandring i stort sett omöjligt. Anledningen till skärpningarna är flera. Även om NZ inte är en välfärdsstat av svenskt snitt så är det ändå så att de som fått uppehålls- och arbetstillstånd omfattas av de allmänna förmåner som ändå finns.

Sverige är ett u-land

Min hustru och jag har precis kommit hem från fyra veckors vistelse i Nya Zealand. Jag skriva lite om iakttagelser och reflektioner jag gjort därvid. Men först kan jag inte undanhålla en reflektion jag gjorde vid hemkomsten.

Frihet och nation

Var är en individ friast att följa sin egen vilja, nycker och infall? Objektivt sett måste det vara på en plats där vår individ har total bestämmanderätt och inte påverkar någon annans frihet. Det lutar alltså åt en i övrigt öde ö. Det kan förklara en del av fascinationen med Robinson Crusoe.

Den ljusnande framtid är?

Äntligen verkar delar av det intellektuella Sverige vakna upp om invandringen. Delar säger jag, för de som tillhör vänstersidan och miljöfundamentalismen, det vill säga en majoritet, är fortfarande djupt nedsövda av bedövningsmedlet egen godhet och lär inte gå att väcka utan allvarliga biverkningar för deras egen självuppfattning.

Cykelbana, Nej Tack!

Var kan man tänka sig att lokalbefolkningen protesterar mot att den lokala trafikmyndigheten planerar att bygga cykelbanor? Där det är sommar året runt eller där det är vinter mer än halva året? Rätt svar, där det är sommar året runt.

Tjugofem års felaktiga profetior

Den varning som år 1992 utfärdades av 1700 ”ledande forskare” om hur illa det var ställt med människorna och Jorden, kan nu granskas med 25 års facit. Inom ett till ett par decennier skulle deras profetior slå in om vi inte radikalt ändrade livsstil, framför allt petroleumanvändningen. Investor’s Business Daily har tagit fram en lista. Så här blev det:

Det nya internationella kapitalet.

Nej, jag talar inte om pengar som hanteras av storbanker eller stora företag. Jag talar om den attraktiva arbetskraft som kan flytta vart som helst i världen och där välkomnas av respektive myndigheter.

Klimatpolitik i gungning

I rapporterna från COP 23 i Bonn låter det som om enigheten är stor om att klimatet är i fara och att problemet kan lösas politiskt. I svensk media, kanske i synnerhet Expressen låter det som om domedagen är här innan helgen.