Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Går plandemin in i sista fasen nu?

Panikvaccineringarna är det största medicinska experiment som mänskligheten någonsin utsatts för. Betydligt större och allvarligare än atombombssprängningarna i atomsfären på 50-talet.

Om nödvärn och vapen

Allt fler svenskar höjer rösten för en annan rättssyn på såväl nödvärn i sig som rätten att bruka skjutvapen för nödvärn. Nu har även etablerade journalister som exempelvis Ivar Arpi lyft frågan och ställt sig på offrens sida. Offer är alltså den som blir attackerad, inte den som angriper och eventuellt blir skadad av självförsvaret.

Råttorna i Glasgow

Lagom till COP 26 i Glasgow har staden invaderats av råttor, ja vanliga råttor. Om det är brunråttor, svartråttor eller någon annan variant meddelas inte. Anledningen påstås vara bristande sophantering. Det är anmärkningsvärt att man placerar ett toppmöte om en sådan abstrakt miljöfråga som klimatet i en stad som inte har ordning på en så konkret miljöfråga som sin egen sophantering.

När faller mörkret?

När jag som sjuttonåring kom till USA 1971 sammanföll det politiskt med att President Nixon frikopplade Dollarn från de sista kopplingarna till Bretton-Woods avtalet och anknytning till guldmyntfoten. Jag kunde inte då se vad det skulle få för betydelse längre fram. Men en epok var otvetydigt över och alla epoker tar någon gång slut.

Konspirationerna lever och frodas

Konspirationer har alltid funnits genom hela mänsklighetens historia. Flera har satts i verket, inte alla har lyckats. Andra har säkert lycktas dölja att de var konspirationer, helt enkelt för att lyckades fullt ut. De spekulerar om varför det tycks finnas så många konspirationsteorier i vår tid. Deras svar är att politiker och myndigheter inte varit tillräckligt öppna med information.

Ales stenar

Riksantikvarieämbetets omdömeslösa datering av Ales stenar till järnåldern, ca 500-1000 e.kr. bygger enbart på några betydelselösa sentida kol-14 prover från björk, ek, hassel och bok i närområdet som inte har den minsta anknytning till de 59 resta stenblocken (från början 60) som utgör den berömda 2700 år gamla stenformationens astronomiska funktion som solårskalender.

En fundering om Sverige (och världen)

För varje dag som går blir samtiden allt mer obegriplig. Inte för att jag redan är på väg in i senilitet eller liknande, nej enbart för att en viss sorts verklighetsuppfattning och principiell hållning för varje dag får allt mindre inflytande.

Narrativet om C19

Vi är inte framme vid en utvärdering av Covid19 pandemin ännu. Men många är de som redan nu vill sätta agendan för eftermälet och vissa slutsatser kan man redan börja dra.

Hur du blir fri från psykofarmaka och återfår ett normalt liv

”Psykiatriska diagnoser bygger inte på vetenskap”, skriver författaren. ”De är ett slags övningar i samförstånd där man genom handuppräckning bestämmer vilka system som ska ingå i ett diagnostiskt test. Metoden att använda checklista påminner om det populära sällskapsspelet Finn Fem Fel. Den som har minst fem symtom av nio förklaras till exempel vara deprimerad.

Slaget om jorden och skogen

Det pågår, inte minst i Sverige, en kamp om jorden, skogen och äganderätten. Kampen är internationell, EU, USA, Asien, Afrika, Latinamerika. Det är WTO, IMF och alla andra tre- och fyrbokstavskombinationer man kan tänka sig. Det handlar om makten över maten, makten över matproduktionen och ytterst naturligtvis om makten som sådan. om Napoleon Bonaparte lär ha sagt, En armé marscherar på sin mage. Även IT-krigare behöver mat.

Vilken är vår framtid?

limathotet, -alarmismen har i årtionden varit elitens uppsnackade prioritering med vilken de oroat allmänheten. Den har ingen förankring i verkligheten, men ett så envist framfört narrativ måste ha ett syfte, vilket? Att det handlar om makt och pengar är uppenbart, men kanske inte alltid hur.

Nu återvänder de blodbesudlade IS-krigarna

År 2014 utropades kalifatet Islamiska Staten, IS eller Daesh, med rötter i al-Quaida. IS utvecklades till en brutal terrororganisation, oförsonligt hänsynslös mot sina fiender. I augusti 2014 attackerades således den jezidiska minoriteten i bergsstaden Sinjar mellan Mosul och Raqqa, med målet att utplåna alla jezider.

Regeringen jagar jägare

När de säger att de ska jaga gängen, är det dig de är ute efter. När de säger att de ska ta av gängen deras vapen, är det dina vapen de är ute efter. När de säger att de ska punktmarkera gängen, är det din frihet de vill avveckla.

Mera Trump vann

I Arizona görs en stor kontroll av röstningen i presidentvalet. Medströmsmedia förkastar allt de kommer fram till och hela arbetssättet.

Upploppen hopas

I Frankrike protesterar folket i flera städer mot president Macrons hot om att i höst införa tvångsvaccinering mot Covid 19 på alla medborgare. I England, Australien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Rumänien, Finland och i Sverige har också protester mot restriktioner och tvingande åtgärder som nedstängning, krav på ansiktsmasker och vaccinering framförts på gatorna det senaste halvåret. Men SVT har mörkat så gott man kunnat.

Lögner om corona och medicin

Vad ska vi skriva denna gång om corona och vaccinerna, som alla inte redan förstått eller åtminstone anat? Inte Corona, men en icke mainstream syn på hälsa, sjukdom och vård. Där finns en parallell till vad som händer med inskränkningar av våra liv med hänvisning till corona.

Encrochatrapporten

Polisen kan dock inte låta bli att försöka försvåra ytterligare för legala svenska vapenägare, när man påstår att tillgången till ammunition inte är ett problem för brottslingarna, för att magasin inte är licenspliktiga! Här gör polisen sig själva till ena riktiga dumbommar.

Demokrati, ett hot mot folket

I en demokrati har majoriteten makt. Den som vill bestämma utan att ha majoriteten med sig måste därför locka, tvinga, bedra och på alla sätt få majoriteten att göra som som denne vill. Tack och lov för sådana maktgalningar är majoriteten lättmanipulerad.

Coronapandemin – en ödesmättad tid för mänskligheten

I Sverige har vi enligt grundlagen yttrande-och åsiktsfrihet. Vad gäller att få komma till tals om pandemins alla aspekter i medierna har detta visat sig vara problematiskt och är närmast minerad mark om man har avvikande åsikter gentemot exempelvis WHO:s, statens, Folkhälsomyndighetens eller vaccinindustrins agendor.

En medborgerlig rättighet i Texas, en nåd i Sverige

Texas blir ännu en i raden av amerikanska delstater som slopar licenskrav för handeldvapen, helt i linje med Konstitutionens andra tillägg. Det är nu 21 delstater som tillåter vardagsbeväpning utan särskilt tillstånd, så kallat constitutional carry.

FRA-NSA, olagligt?

Europadomstolen har bestämt att den svenska FRA-lagen är olaglig, sedan mer än tio år tillbaks. Under tiden har amerikanska NSA fått hjälp av FRA att spionera på exempelvis svenskar och ryssar via denna lag och de möjligheter den medger att avlyssna all datatrafik som passerar Sverige.

Myglet i vapenfrågorna

Tre gånger har riksdagen avvisat regeringen Löfvens förslag till implementering av EUs nya vapendirektiv. Sart löper tidsfristen ut. Medan alla väntar på regeringen ska göra som riksdagen beordrat så kommer plötsligt, utan förvarning Naturvårdsverket med ett förslag som går en del av riksdagen till mötes men samtidigt skulle genomföra de ändringar regeringen fått nej av riksdagen att genomföra.

Politikerna är korkade!

Jag hävdar att politikerna vanligen är mycket okunniga. De är dessutom inte intresserade av fakta och bättre kunskap. Den kunskap och fakta de har tillgång till är allt för ofta gravt vinklad och missvisande, för att passa särintressen och tjänstemanakåren.

Femtifyrorna

Jag är född 1954, som ni kanske vet eller listat ut. Det är ett märkligt år i svensk politik och lagstiftning. Det inträffade mindre än tio år efter WWII, så vi räknas ibland till efterkrigsgenerationen, ibland till 50-talister. Numera mycket oprecist till boomers.