Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Sverige Nu 1967, del 1

En intressant graf som visar att kvinnorna i industrin tjänat mer än männen i samma sektor, både mätt i penningar som reallön. Förhållandet var i princip oförändrat sedan kvinnorna fick rösträtt och fram tills boken publicerades 1967.

Är människan en flockvarelse?

Är majoriteten av mänskligheten så beroende av att tillhöra en flock att man hellre väljer att tillhöra den största flocken än att tillhöra den som har rätt? Om det är på det viset är framtiden utomordentligt mörk för mänskligheten.

Politisk klåfingrighet skadar alla

Mises Institute har funnit en studie som visar att även global koldioxidskatt är skadlig. Den skadar dessutom alla! Vi har diskuterat koldioxidskatter här, dels utifrån perspektivet att CO2 är ofarligt och en skatt därför bara är stöld av pengar.

Om anstötlighet vid badet

En svensk man greps av polis vid en badplats i Lomma häromdagen. Han hade begått det oerhört grova brottet att 400 meter från land bada naken, endast iförd keps på huvudet. Några hade ringt och klagat hos polisen, som ryckte, ja vadade ut och grep honom.

Polen vägrar nollutsläpp

Vid det toppmöte som hölls dagen före midsommar vägrade Estland, Polen, Tjeckien och Ungern att sätta ett datum, 2050, för när hela EU ska ha noll utsläpp av växthusgaser.

Schweiz röstar bort sitt oberoende

För det diskutabla nöjet att få ha öppna och obevakad gräns mot EU har Schweiz böjt sig för EUs krav att Schweiz ska anpassa sina vapenlagar till EUs direktiv. Detta är alltså början till slutet för det fria och fristående samt neutrala Schweiz. Dagens politiker inser förmodligen inte det svek mot tusenårig tradition det genomför.

Vapen i NZ

Som resultat av skjutningarna vid två moskéer i Christchurch tidigare i år beslöt den socialistiska regeringen i Nya Zeeland på stående fot att förbjuda alla halvautomatiska vapen i privat ägo. Datum för när dessa vapen skulle bli olagliga sattes till 1 juni i år. När den dagen passerades hade endast 530 av beräknade 300.000 vapen lämnats in till polisen.

Anslag mot Donald Trump

Muellerutredningen, som sades undersöka en påstådd samverkan mellan ryssarna och Trumpkampanjen (Russiagate), är egentligen ingen sann utredning.

Ingen stängsellag här

I New Mexico (USA) har privata intressenter byggt en mur mot Mexiko på privat mark. Företaget American Eagle Brick Company äger tydligen mark som utgör gräns mot Mexiko. Där har man under ledning av Steve Bannon samlat ihop resurser för att bygga en gallermur som knyter ihop två statliga mursektioner.

Systemmedia

Jag kom i samspråk med en före detta journalist häromdagen. Då råkade jag använda begreppet systemmedia, vilket tydligen var okänt för denna person som hela livet verkat inom s-sfären. Så jag avkrävdes en förklaring.

Media varvar upp

SVT, TV4, Expressen med flera riksmedia intensifierar sin klimathotspropaganda. Greta utnämns till klimathotsrörelsens stora profet.

Våldsverkares ursprung

Brå har redovisat sin uppfattning om våldsbrottens utveckling och brottslingarnas ursprung efter 2015 års migrationskris. De har specifikt INTE tittat på ursprungsland.

Ola Hjelm stämmer staten

Jag har skrivit om Ola Hjelm tidigare, 2015 och 2016, hur hans tomt med kommunalt bygglov i Norrtälje kommun utsattes för en överprövning av Länsstyrelsen där man tog bort bygglovet!

Demokratiskt bottennapp

Klimatfrågan har inte seglat upp som en stor fråga i eu-valet, den har hårdlanserats som en stor fråga, rent av som en ödesfråga som kan kosta oss livet inom tio år.

Envars egen standard

Stefan Stockhaus, VD på redskapstillverkaren Steelwrist, skriver en intressant krönika på tidningen Entreprenadaktuellt. Steelwrist är en av flera svenska tillverkare av så kallad tiltrotator, en tillsats längst ut på stickan på grävmaskiner. Dessa gör det möjligt att vrida och vända redskapen närmast i det oändliga. Sverige har varit världsledande på detta i tre decennier.

Måste vägen i Luleå gunga så?

Det är lite lustigt, nej det är mycket sorgligt, att besöka sin uppväxtstad som i mitt fall är Luleå. Staden är fullkomligt inpyrd av socialism så det känns inpå skinnet bara man kommer dit, bara genom att titta på hur det ser ut.

Vapenpolitik

Jag får ibland frågor från väljare som undrar vad KLP är för stolligt parti som vill ha fundamentalt annorlunda vapenlagar. Förstår vi inte att vapen dödar människor? Att svara att det är människor som dödar människor räcker inte, så här kommer en lite längre utläggning.

I Storebrors rike

Jag kan inte låta bli att delge er denna gamla beskrivning av ett totalitärt samhälles barbariska sätt att utnyttja barn för att sprida skräck och kontrollera medborgarna.

Men oljepengarna då?

Politikerna behöver klimatångesten för att bli valda att göra något den. Därför behöver de klimatforskare, påtryckare och media som håller grytan kokande, ångesten vid liv. De tänker inte göra något åt klimatet, för det vet de att de inte kan. Men det kan användas till vilka tvingande åtgärder och lagar som helst.

NWO, AI och befolkningsminskning

När folk ur denna elitklass uttalar sig om AI, NWO och i synnerhet när de gör det i samband med en önskad befolkningsminskning på Jorden, då menar de allvar. De behöver ingen som sköter gården, skogen eller liftanläggningen. Det gör robotarna. Hela livet för denna elit kan bli en enda lång semester. Plan B är att befolka Mars.

Stagnation i demokratin

Vi lever i oroande tider. Det finns människor beredda att skapa oro, i övertygelse att de själva kan dra nytta av det. Sedan finns människor som blir paralyserade av oro, oförmögna att analysera vad som skapar den och vilka som driver på oron.

Gruppresor till det förlovade landet

Tro inte att kinesiska staten inte har kapaciteten att deportera 10 miljoner människor. Tro inte att de skulle tveka någon längre tid om de känner att dessa tio miljoner människors land behövs bättre för genuint kinesiska ändamål. Tro inte kommunistpartiet i Kina känner någon större sympati med Sverige och svenskarna.

EU avskriver klimathotet

När europeiska rådet sammanträdde 21 och 22 andra mars i år bestämde de sig för att avsluta försöken att styra klimatet. Nej, de sa inte exakt så. Men kontentan av vad de faktiskt beslutade blir den.