Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Bildning är vår räddning från samtiden

Någon har sagt att läsning handlar om att tänka med någon annans tankar. Ponera att det är sant. Vems tankar vill du fylla ditt huvud med, Fredrik Virtanens eller Aristoteles? Henrik Schyfferts eller Virginia Woolfs? Kent Ekeroths eller Shakespeares?

 

Skriver om vänskap i Gefle Dagblad

Vänskapen är den enda relation som helt och hållet bygger på ömsesidig frivillighet. Alla andra relationer, yrkesrelationer, släktrelationer, till och med kärleksrelationer, rymmer ett element av förpliktelser. Vänskapen är av en annan natur. Det går inte att kräva vänskap av någon och det går inte att kräva något av en vän. Däremot går det att ha förväntningar.

Karlfeldt, Taube och Bellman

karlfeldttaubebellman

Av de svenska nittiotalisterna är Erik Axel Karlfeldt den som kommit att ligga mig varmast om hjärtat och som jag ägnat absolut mest tid och uppmärksamhet åt. Framförallt handlar det om mina tonsättningar på dels skivan I Fridolins spår som gavs ut på skivbolaget Hemlandssånger 2008 och på min senaste skiva, Renässans, från förra året, med tonsättningar av Karlfeldt, Heidenstam och Fröding. Jag ägnade också min kandidatuppsats i litteraturvetenskap åt Karlfeldts diktning och har suttit sex år i Karlfeldtsamfundets styrelse.

Julkrönika: Den uråldriga svenska julen

Nu kan man läsa min julkrönika i Gefle Dagblad, där jag argumenterar för att traditionernas föränderlighet inte är ett tecken på att det inte skulle finnas en uråldrig, inhemsk, svensk kultur, utan tvärtom beviset på att denna lever i högsta grad. Traditioner som inte förändras dör nämligen. Kultur utan förändring är ett museiföremål.

Museet är vårt kollektiva minne

Museet är vårt kollektiva minne. När det reduceras till redskap för kortsiktiga politiska agendor kapas också ett av banden till vårt eget förflutna.

Jag skriver i Gefle Dagblad med anledning av den pågående museidebatten.

”Ett samhälles institutioner opererar med olika tidshorisonter. Den offentliga debatten är kortsiktig och känslig för tillfälliga trender. Det som är på allas läppar i dag kan vara glömt om några år. Som motvikt till dessa snabba växlingar finns institutioner med ett mer långsiktigt perspektiv. Till dessa hör museerna…”

En nyttig idiot

Han tror att han är intellektuell,
han tror han vågat sätta ned sin fot
att han är den som vågat stå emot,
där vid tangentbordet varenda kväll.

Rivningsvågen: modernismens sista strid

Hur mycket av våra städer skall vi låta gå förlorade i modernismens desperata dödskamp? Företrädarna för en estetisk ideologi som förlorat såväl trovärdighet som allmänheten sympati riktar nu udden mot de få kvarvarande traditionella stadsmiljöerna.

Kunskap är inte ett nollsummespel

Kunskap är inte ett nollsummespel. Idag tar jag strid mot det endimensionella nyttotänkandet som dominerar skoldebatten:

Jag skriver i Dalarnas Tidningar:

”Det finns inte ett begränsat utrymme i hjärnan som gör att för varje sak du lär dig väljer du bort något annat. Tiden i skolan är förvisso begränsad, så den är i någon mån ett nollsummespel. Men något samband mellan dåliga kunskaper i kärnämnen som matematik och språk å ena sidan och epoker då man satsat på humaniora och estetiska ämnen å den andra tycks inte finnas. Tvärtom!”

Frihet och ansvar

Det finns två sorters frihet här i världen:
En sort man får, en annan som man tar.
Men den man får är ingen man har kvar.
Den läxan den är dyrköpt, när man lär den.

Läktarsång

De läktare vi står på, det är vårt andra hem
nu vill ni fotbollsmördare en gång förbjuda dem
det föder slagsmål, sa ni, så löd eran kritik
men vad vore er allsvenska, förutan sin publik
vi följer våra klubbar, ja det är vi som går
och ser på dessa matcher, i månader år och år
i regn och rusk och solsken, i snöfall till och med
fast spelet kanske inte håller någon kvalitet…

En stad är ett hem

En stad är ett hem, och ett hem är inte en maskin. Jag skriver i Hela Hälsingland om den människofientliga ideologi som har gjort oss till främlingar i våra egna städer.

”Staden liksom hemmet är en organisk enhet, som utvecklas på sina egna premisser. Inom den traditionella stadsplaneringen strävade man efter att ge denna organism bäst möjliga förutsättningar att frodas. Den organiska staden är också hållbarast, eftersom den går att anpassa till nya förhållanden. Därför känns 1600-, 1700- och 1800-talens stadsdelar alltjämt lockande, medan 1960-talets känns förlegade redan idag.

Den traditionella stadsplaneraren var en trädgårdsmästare, medan modernisten är en asfaltsläggare. I dag vet vi bättre än vad acceptera-författarna gjorde. En stad är ett hem och ett hem är inte en maskin.”

”Slutna rum”

Sitt kvar och tryck i era ”trygga rum”,
ni som är rädda för att möta andra,
men upphör också genast med att klandra
envar som ej är lika feg och dum…

Det talas om bostäder, men sällan om hem

Det talas så mycket om bostäder och så litet om hem.

Le Corbusier, som kanske mer än någon annan influerat efterkrigstidens människofientliga arkitektur, beskrev bostadshus som ”maskiner att leva i”. Det är ett synsätt som spritt sig från utopiska arkitekter till stadsplanerare, stadsbyggnadskontorens tjänstemän och folkvalda politiker. ”Bostäder” har blivit det högsta goda, medan hemmet, det organiskt framvuxna, trängts undan.

 

 

 

Bilens tid är nu

Hur många gånger har vi inte fått höra påståendet att det skulle vara ute att ha egen bil, att bilen blivit omodern?

Det är en verklighetsbeskrivning som länge torgförts av en liten men högröstad grupp livsstilsaktivister i Stockholm. Den är dock helt felaktig. Bilen är populärare än någonsin.

Förra året nådde nybilsregistreringen i Sverige all time high. Även det totala antalet fordon och antalet fordon per capita är högre än någonsin. Svenska folket vill äga och köra bil, kanske inte under varje skede av livet, men väl under något.

 

 

 

 

Jungfrufjärden

 

Jungfrufjärden

Text och musik: Lars Anders Johansson
Från albumet Budoarstämning (2010)

Se, nu sväller våra segel för en gynnsam undanvind,
se hur stäven klyver vattnet i en sky av fradgat skum,
när vi löper över fjärden som Sir Francis Golden Hind
och med alla segel satta går det undan!
Se hur Jungfrufjärden breder ut sig runtomkring oss blå
och den vind som kommer akterifrån är smeksam, lätt och ljum.
Fast vi trimmar våra segel efter vinden då och då
finns det gott om tid till samtal och begrundan.

 

När skäggiga barbarer härjade Frankrike

När jag ser den för övrigt inte särskilt bra HBO-serien Vikings som skildrar den danske kungen Ragnar Lodbroks härjningar i Frankerriket och på de brittiska öarna påminns jag om hur kortvarig och sårbar den kristna civilisationen i Västeuropa i själva verket är.
Bara ett århundrade efter att Karl Martell stoppat det islamiska anfallskriget i söder anlände våra egna skäggiga förfäder till Frankerrikets norra kust med sin hedniska lära och mord i blick.
Paris plundrades två gånger av vikingar under 800-talet och dess kyrkor brändes ned. Staden anfölls en tredje gång och belägrades då under två hela år innan parisarna gav upp och betalade danegäld.

Folkvett i delningsekonomin

Hur skall man bete sig när man bor över hemma hos främlingar, eller själv tar emot dem som nattgäster i sitt eget hem? Måste man vara naken om man sover över hos en nudist? Skall man prata eller vara tyst när man samåker med andra i deras bilar?

Delningsekonomin, det vill säga utbytet av varor och tjänster mellan privatpersoner, skapar nya möten mellan främlingar och därmed fler och andra friktionsytor mellan människor än de vi är vana vid. Behovet av folkvett är således större än någonsin.

Nog med symbolpolitiken

Efter terrordåden i Paris i november lanserade EU-kommissionen ett sedan länge förberett förslag om att inskränka laglydiga vapenägares, sportskyttars och jägares, rättigheter. Detta trots att vapnen som använts i terrordådet, i likhet med nästan alla andra terrordåd och kriminella uppgörelser, var olagliga, insmugglade vapen av militärt ursprung.

Igår massakrerades ett stort antal personer i ett nytt terrordåd på strandpromenaden i Nice. Terroristen mejade ned dem med en lastbil. Vad skall EU-ta sig för nu? Förbjuda lastbilar? Bilar över huvud taget?