Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Vad tycker du?

Om det är så att människor som lever i fattiga länder kan tiodubbla sin inkomster (justerat för skillnader i pris mellan länder) genom att flytta till Sverige, om det är så att denna tiodubbling ändå innebär att personerna i fråga bara tjänar hälften så mycket som som infödda svenskar, om det är så att lägre löner än infödda svenskar är det enda sättet som dessa människor kan flytta hit, är du för det då? Om inte, vad har du för argument?

Järntriangeln

Så fort det blir debatt, inte minst på Twitter, om järntriangeln mellan LO, S och staten kommer det en massa svaga motargument som kräver en del utrymme. Här lägger jag därför nu upp hela kapitel sju ur Sossesverige, för den som är intresserad av att förstå problematiken och för den som vill förstå varför deras motargument inte håller.

Läs på mer, skrik mindre

Igår deltog jag i en outhärdligt skrikig och intellektuellt ohederlig debatt. När jag och min liberala meddebattör sa att utbildningsnivån, humankapitalet och därmed produktivitetsnivån bland många invandrare från fattiga länder är lägre än bland infödda svenskar fick vi höra att vi var rasister som menar att människor från Mellanöstern är obildade. Så mycket känslor, så lite reflektion – så mycket skrik, så lite kunskap.

Kolonialismens verkliga tragedi

I den återuppblossade debatten om kolonialismens effekter tenderar deltagarna att ignorera företeelsens mest centrala konsekvens: de erövrade territoriernas utvecklingsförmåga på sikt. Modern forskning har visat att det som avgör ett lands långsiktiga utveckling är dess institutioner, de lagar och regler som formar människors beteende. Det är i det institutionella arvet som såväl kolonialismens verkliga tragedi som européernas största skuld återfinns.

Smått och gott

I Svenska Dagbladet skriver Per Gudmundson en fin text om Den nya jämlikheten. På den internationella dagen för utrotning av fattigdomen skriver jag att misären så som vi känt den i tiotusentals år snart är ett minne blott, på SVT Opinion. I Dagens Nyheter replikerar jag på Kajsa Ekis Ekmans nyspråksfantasier om fascism och kapitalism.

Et tu, Rosenberg

”Mellan Branting och Palme låg Sveriges omvandling från överklassvälde och fattignation till folkhemsdemokrati och välfärdsstat.” Så skriver Göran Rosenberg, i sin Expressenrecension av Olle Svennings bok Hövdingen, om Hjalmar Branting. Att en socialist skulle uttrycks sig så kanske inte är så konstigt. Men att en liberal som Rosenberg gör det är oförlåtligt.

Om Pippi och anakronism

Ska man tolka konstnärliga verk utifrån dagens ideologi, moral och verklighetsuppfattning, eller ska man förstå dem utifrån den kontext i vilken de tog form? Pippidebatten har återigen gjort frågan aktuell. En annan ikon med koppling till barn- och ungdomslitteratur är Robin Hood. Även om han förekommer som tvålfagert käck bifigur i Ivanhoe en vecka senare är det från julaftons Kalle Anka-version vi känner honom bäst.

Välkommen på lansering av ”Den nya jämlikheten”

Onsdagen den 8/10 presenteras min nya bok: Den nya jämlikheten: global utveckling från Robin Hood till Botswana. Detta är i mina ögon min mest ambitiösa och viktigaste bok hittills. Jag beskriver hur politisk och juridisk jämlikhet genom världshistorien har varit helt avgörande för framväxten av bred mänsklig välfärd. Samtidigt visar jag att den agenda som nu håller på att växa fram i biståndsindustrin, om att man kan omfördela bort fattigdomen i fattiga länder, bygger på en fundamental missuppfattning både vad gäller vår egen historia och fattigdomens natur.

Det var dina kamrater som började prata kausalitet, Berge

Agneta Berge, anställd tjänsteman på det partipolitiska särintresset LO, är mäkta förgrymmad över att jag visar att det finns fler invandringskritiska populistpartier i västeuropeiska länder med låga inkomstskillnader och höga offentliga välfärdsutgifter än i länder med höga inkomstskillnader och små offentliga välfärdsutgifter.

Den nya vågen

Jag har länge önskat att jag var 25 år äldre. Tänk att få ha varit med och bekämpa 1968 och 70-talsvänstern. Själv har jag varit vuxen i en tid av ideologisk medgång, och det är aldrig lika kul och utmanande som att möta motståndare som är offensiva. Men kommer en ny vänstervåg. Den ser annorlunda ut, har andra ingångsvärden och tar sig lite andra uttryck. Det kan ändå vara klokt att reflektera lite kring vilka konsekvenserna blev förra gången.

Sossesverige ute

Igår kväll lanserade vi Sossesverige – en återblick. Över 100 personer var med på Nalen, med uppskattande kommentarer av Stig-Björn Ljunggren och Gunnar Hökmark. Beställ ett ex av boken på AdLibris.