Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Vad snackar Henrik Jönsson om?

Nyligen höll Henrik Jönsson, den “oberoende libertarianske entreprenören och samhällsdebattören” som han kallar sig, ett föredrag för Konservativa Förbundet som sändes via den SD-kontrollerade YouTube-kanalen Riks.

Fem år sedan Nigels triumf

För fem år sedan så samlades de brittiska folken för att rösta. Och röstade gjorde de! De röstade så hårt de bara kunde och när dammet lagt sig och rösterna var räknade så förfasades etablissemanget. 51,89% hade nämligen rösta fel.

Slutet för Stefan Löfven?

Idag vid 10.51 röstade riksdagen ja till missförtroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven. Efter att flera partiledare och gruppledare argumenterat för eller emot den nära förestående missförtroendeomröstningen mot Stefan Löfven trädde showens mittpunkt fram och tog till orda.

Ett sista, desperat försök

De senaste dagarnas politiska turbulens kring frågan om marknadshyrorna har rört upp damm från dagen då den illegitima JÖK-regimen bildades. Med all rätt, eftersom alliansen är ohelig i sin essens blir dagarna som följer nu mycket intressanta.

Var Jesus socialdemokrat?

Människor som aldrig öppnat en Bibel får ibland för sig de raraste saker. Till exempel tror de att var Jesus “snäll” och vän av socialdemokrati. Visst var han omtänksam, men han var rak, radikal och allt annat än såsse.

Du har aldrig blivit kränkt

För några år sedan hörde jag följande hjärtevärmande historia berättas från Kungliga tekniska högskolan (KTH). Det utspelade sig i en av dessa numera obligatoriska genuskurser som den kvinnliga rektorn och “vicerektorn för jämställdhet och genus” prackar på det huvudsakligen manliga studentklientelet.

Analysen är gjord – dags för handgripligheter

Den inneboende kraften i oss människor är enorm. Lika mycket som den kan åstadkomma, lika passiviserande och förödande kan den verka. Den som vet att kanalisera den egna kraften har individuella fördelar och om människor går samman och lägger ner energi på gemensamma intressen kan hela samhällen uppstå. Därför önskar centralmakten att hålla isär folk. Atomisera tillvaron.

Som statens omskolningsmyndigheter

Makten har ett intresse av att styra folkopinionen för att hålla ordning och skapa stabilitet. Den som sitter vid makten har samma intresse för att behålla makten över tid. Till sin hjälp har man bland annat statens olika myndigheter, kommittéer och delegationer. Men hur går det till egentligen, när staten talar om för sitt folk vilka åsikter man skall ha?

När våldsmonopolet vänder sig inåt

Är Sverige på väg att införa inrikestrupp? Har inrikesministeriet beställt en forskningsrapport i syfte att bilda opinion för att svensk militär används mot den egna befolkningen? En debattartikel i Dagens Nyheter den 7 juni väcker dessa frågor. Och det är inga frågor man skall behöva ställa sig i ett fritt samhälle.

El Salvador bryter med centralbankskartellen

El Salvadors president Nayib Bukele är inte räddhågsen. Den 8:e juni gjorde han och landets parlamentet bitcoin till lagligt betalningsmedel. Det innebär i praktiken att han ger den globala centralbankskartellen fingret. Sådant brukar korrelera med olyckor, ond bråd död, arabisk vår samt världssamfundets ingripande för främjande av flickors skolgång.

Myndigheternas ideologiska aktivism

Svenska myndigheter hamnar med jämna mellanrum i uppmärksamhetsstorm. Ett aktuellt exempel är MSB-rapporten “Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning” som kom ut härförleden.

Vad får du egentligen kritisera?

“För att ta reda på vilka som verkligen härskar över ett samhälle, behöver du bara ställa dig denna fråga: Vem är det jag inte får kritisera?” Detta citat har tillskrivits upplysningsfilosofen Voltaire och är ett ganska intressant och tänkvärt faktum som klingar kusligt bekant för oss idag.

Surrealistiska scener på frihetsdemonstration

Under nationaldagen arrangerades ytterligare en demonstration mot nedstängningar och vaccin i Stockholm. Demonstrationen sammankallades av bland andra Filip Sjöström, känd som arrangör av liknande marscher under våren.

Nationaldagen är SWEXIT-dagen

Idag är det Sveriges nationaldag. Folkungar har naturligtvis blandade känslor inför en dag som firar centralmakten, deras fiende. Det finns dock positiva aspekter av nationaldagen och de förtjänar att lyftas fram.

Skydda dina barn från sexualpropaganda

När det gäller modern underhållning och kultur för barn så är politiseringen så genomgående att den inte längre går att blunda för. Fenomenet att indoktrinera barn är givetvis inte något nytt. Alla historiens diktaturer har haft ett starkt fokus på att politiskt skola barn och unga in i statsideologin.

Bara centralstyret kan ge legitimitet

På väg hem från Undenäs av alla ställen på jorden, lät jag Sveriges radios program ett ljuda i den solvarma hyrbilens kupé. Alla som någon gång plågar sig på det viset vet att det med jämna mellanrum sänds nyheter från Ekot. Och det är lustigt för när man hör samma nyheter för artonde gången på bara några timmar, framstår det som fullständigt självklart att det heter Ekot, ekot.

Det är inte kört

Det är något särskilt med vårt land. Det tillhör dem vars förfäder brukat jorden. Människor med maktambitioner försöker ta det ifrån oss. Men det är inte kört. Det är långt ifrån kört. Dock krävs det att vi sätter stopp och vänder utvecklingen. En del av detta är att träffas fysiskt och sporra varandra. Motståndet behöver organiseras. Det har börjat.

Att vårda det sällsynta

Det väl beprövade är ännu möjligt. Tankar, idéer och praktiker som är traditionella, det vill säga väl beprövade, värda att vårda och föra vidare. Att de ännu är möjliga innebär att dessa tankar, idéer och praktiker har varit och är av godo och har gynnat oss. Att det ännu är möjligt pekar också på ett hopp. Samtidigt finns en gräns för när det inte längre är möjligt.

Dagen jag blev nationalist

Det finns ingen brist på kyliga och rationella skäl till varför vi bör bejaka det lokala, hela böcker i ekonomi eller psykologi kan säkerligen skrivas om ämnet men i slutändan måste man känna något som får en att verkligen begripa det.

Recension: Möte med ondskan – en exorcist berättar

Med en omslagsbild visande ett litet utsnitt av 1400-talsmålaren Hieronymus Boschs triptyk ”Lustarnas trädgård” mötte denna lite udda bok sina läsare härom året. Såväl bokens titel som val av omslagsbild förespeglar att det mellan pärmarna kommer att delges mustiga berättelser från en vansinnig och mörk värld.

Sockenskola: tryggt, billigt och effektivt

En av kommunernas största kostnadsposter är skolan. En snabb kalkyl avslöjar hur ineffektivt kommunerna bedriver denna verksamhet. Vi ska titta på Huddinge kommun som exempel på vilka summor det handlar om. Här betraktar vi enbart det ekonomiska slöseriet och bortser från det som är ännu värre: den obligatoriska skolans slöseri med elevernas oersättliga levnadsår.

Skolans syfte är arbetsträning för folket

När industrialiseringen tog fart så stod överheten inför ett allvarligt problem; hur kuvar man stolta och självägande bönder och hantverkare så att de kan förmås att acceptera den brutala fördumning och andliga fattigdom det innebär att stå och dra i en spak tolv timmar per dag, sex dagar i veckan.

Odla integritet och karaktär

Att vara proaktiv, det vill säga ligga steget före, är på många områden det som rekommenderas för att inte råka ut för obehagliga överraskningar. Det kan man visserligen fortfarande göra, men ändå tycks förebyggande åtgärder vara av godo. Praeparatus supervivet – Den förberedde överlever, som devisen säger.