Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

SVT kan inte förklara krisen i Venezuela

Venezuela har drabbats av högre våldsbrott, varubrister och inflation, vilket SVT har försökt förklara med bl.a. lägre oljepriser. Grunden för problemen uppstod dock tidigare; med en tiofaldigt ombytlig och destruktiv kriminalpolitik som startade 1998, med prisregleringar från 2003 och med penninginflation som tog rejäl fart vid 2013.

Kan liberalismen vara osjälvisk?

“Människan ska vara osjälvisk för det är det moraliskt rätta och just därför så har individen också den moraliska rätten att leva i frihet.”

Två av 1900-talets mest framträdande klassiskt liberala moralfilosofer som argumenterade för rättighetsliberalismens idé om att individen har rätt till sitt eget liv och sin egendom var Ayn Rand och Robert Nozick. Denna idé om individens rättigheter som hade sina rötter hos John Locke från 1600-talet blev pånyttfödd under 1900-talet som en reaktion mot de utilitarister som menade att individen med våld kunde offras för att uppnå en större mängd lycka och nytta för samhället.

Riv upp hyreskontrakt och lös bostadsbristen

En svår bostadsbrist plågar Stockholm. Den är skapad av regleringar som förhindrar byggande och effektiv allokering av befintliga bostäder. Alla försök att avskaffa regleringarna möts av motstånd från människorna som tjänar på dem: innehavarna av hyresrätter i innerstan. Systemet gynnar denna grupp på bekostnad av alla andra. För att undanröja denna privilegierade klass bör alla hyreskontrakt på bostäder i innerstan rivas upp och lottas ut.

Några enkla förslag för att främja småföretagandet

Med hög arbetslöshet framförallt bland utlandsfödda finns det all anledning att försöka förenkla för den som vill starta företag i liten skala och anställa ett fåtal personer

Till att börja med ska jag erkänna att jag själv är småföretagare, så den här texten skriver jag delvis i eget intresse. Det betyder dock inte att det är av rent själviska orsaker, utan alla dessa förslag är jag övertygad om skulle underlätta för alla småföretag i Sverige, och leda till att fler kan lämna arbetslösheten genom att fler får möjlighet att anställa.

Krisen i Syrien beror delvis på väststaters ingripande

Storbritanniens förre finansminister George Osborne menar att det syriska inbördeskriget kunnat fortsätta tack vare att västerländska stater inte visat ledarskap och ingripit i konflikten. Verkligheten är dock det motsatta. USA har satt upp sanktioner mot syriska staten och de har finansierat, tränat och gett vapen till över tiotusen syriska rebeller. Dessa och andra ingripanden har nog också lett till att konflikten förlängts.

Onecoin-bluffen i korthet

Med tanke på att det verkar finnas många som ännu inte har läst historien om Onecoin och därför inte förstår hur det är upplagt tänkte jag ta tillfället i akt att sammanställa några av de mest uppenbara indicierna som visar att detta handlar om ett stort bedrägeri.

Den svartvita fanan

Bör hissandet av Islamiska Statens flagga räknas som hatbrott? Kammaråklagare Gisela Sjövall tycker inte det – motiveringen lyder: “IS är emot alla som inte är IS”.

Tidningen Hallandsposten uppmärksammade för två veckor sedan att en man friats från hetsbrott, efter att ha poserat med IS-flaggan på nätet. När nyheten nådde den utländska tidskriften Independent publicerade facebook-sidan Politikfakta följande text:

Att vifta eller hissa den svarta IS-flaggan i flaggstången i Sverige är inget brott. Det har kammaråklagaren Gisela Sjövall beslutat. Det ska inte ens ses som en provokation eftersom ”IS är emot alla som inte är för IS”. Hon går alltså helt enkelt efter principen: ”Jag är inte rasist eftersom jag hatar alla människor”.

Så alla homosexuella, judar, kristna, kvinnor utan niqab – och alla som är kritiska till islam kan alltså känna oss lugna. Islamisterna hatar inte bara oss. De hatar alla andra också…