Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Inför det stora valet

Det pratas mycket om Europaparlamentet och det stundande valet. Vi ska välja 751 ledamöter 23 maj, och dessa män och kvinnor ska styra den Europeiska skutan framåt. Valet anses vara viktigt för unionen och dess framtid.

Vi är en del av ondskans imperium

Det är klassrådsordförandenas imperium, de lättkränkta och irriterade byråkraternas välde, de som gärna sköljer ner Champagne bakom lyckta dörrar, men inte vill att andra gör detsamma. Det är inte en krigaradel eller en köpmannaaristokrati, ett vetenskapligt råd eller en folklig församling – utan den lägsta formen av sekreterarvälde.

Kan vi lita på FN?

Nyligen utsågs Iran att ingå i FN:s kommitté för kvinnors rättigheter. De ska vara med och döma i ärenden där kvinnor blivit olämpligt behandlade.

Sökandet efter det icke-aggressiva frihetliga samhället

Människan har under merparten av sin existens varit jägare och samlare; små grupper om ca 20-30 personer som vandrade omkring i landskapen och försörjde sig på vad naturen erbjöd. För ca 10,000 år sedan beslutade sig några för att bli bofasta, odla spannmål och hålla sig med boskap.

Radikal implosion

Det är inte enbart skrämmande att ca 10-20% av befolkningen lutar sig mot en låtsasideologi, utan även en smula underhållande.

Kapitalistfobi och välfärdsresistens

Både den politiska högern och vänstern har sina realpolitiska brister. Högern kan ibland närma sig näringslivet så mycket att det uppstår svågerkapitalism och korporativism. Det handlar om en slags orättfärdig sammanblandning av det offentliga och det privata, där parterna berikar varandra på olika sätt.

I väntan på en ny frihetlig rörelse

Ibland kan jag skönja embryot till en ny frihetlig rörelse. En frihetlig ideologi utan den politiska framstegsivern, som var utmärkande för alla liberala inriktningar under förra och förrförra seklet. En ideologi som inte bejakar progressivism och blind framtidstro. För vi har tröttnat på den, levt förbi den, och sett alla dess avarter och följdverkningar.

Social statusuppdatering

Det var länge sedan klimatet handlade om just klimatet. Det finns så mycket annat kring det hela, i världens renaste land, med minst utsläpp, samt 99% återvinning av alla sopor.

Borgerligheten har inget svar på hur vi undviker svågerkapitalism

Svågerkapitalism eller korporativism är ett samhällssystem där staten och delar av näringslivet samverkar och berikar varandra. Det handlar om favörer, tjänster, gentjänster och ofta mutor. Kanske är Ryssland idag det bästa exemplet, där politiker och oligarker ofta går samma ärenden och berikar varandra, ibland är de t o m oskiljbara.

Samhällskontraktet och dess brytpunkt

Det konstateras allt oftare att samhällskontraktet kan vara brutet inom en snar framtid. Då avses det fiktiva kontrakt som anses finnas mellan stat och medborgare. Där medborgarna bidrar med skatt och staten i sin tur ger tillbaka bl.a  utbildning, vård, säkerhet och grundtrygghet.

Tiggeri – förbud, reglering eller en ordningsfråga?

Frågan om tiggeri har ältats en hel del, både i den allmänna debatten, och här på bloggen, samt även hemma vid matbordet. Nåväl, jag vidhåller att ett storskaligt förbud mot tiggeri är felaktigt, och svårt att implementera. Medborgare ska kunna be sina medmänniskor om något utan ersättning, detta kan inte förbjudas.

Tycka rätt, tycka fel, tycka lika

Vi lever i illusionen att politiska diskussioner kan leda någon vart, att vi kan övertala de andra, att de ska lyssna på sunt förnuft, och till slut ändra åsikt. Alla politiska debatter går ut på detta.

Nationalismens fula tryne

Allt oftare får vi höra att nationalismens fula tryne dyker upp här och där, ofta i Central- och Östeuropa, men även i Trumpland och på den svenska vischan. Frågan är egentligen vad som avses? Vad är egentligen nationalism? Hur yttrar den sig?

Oviljan att värna det svenska

Vi pratar ibland om att bevara det samiska kulturarvet, det indianska, inuitiska, romska osv. Däremot så nämns sällan det svenska som något värt att visa upp för eftervärlden. Ibland påstås det att det inte finns någon genuin svensk kultur, eller etnicitet heller för den delen.

EU och imperiebygget – vad var det som gick fel?

Allt fler menar att EU har haft sina glansdagar, och att nu väntar blott den långa nerförsbacken till historiens sophög. De främsta problemen har varit de ekonomiska kriserna, skuldsättningen, överstatligheten, misstron mot ledarskapet, samt migrationskrisen och gränskontrollerna.

Världens farligaste länder

Ett lands militära utgifter anses till stor del spegla dess kraft på slagfältet. Och i dagens högteknologiska samhälle så har kostnaderna för avancerade vapen ökat rejält. Och för att ha en chans att vinna ett modernt krig så krävs det avancerat flygvapen, moderniserade marina enheter och välutrustade marktrupper.

Reklam och politik

Enligt en undersökning som gjordes av det amerikanska marknadsföringsbolaget Sprout Social anser cirka 82 procent av konsumenter som kallar sig liberaler att märken som tar politisk ställning är pålitliga. Konservativa är mycket mer skeptiska och enbart 46 procent av de tillfrågade tycker likadant.

Ministerns frisyr

Många har retat upp sig på den nya kulturministerns frisyr, att hon ser ut som någon man mötte på Roskildefestivalen 1993, eller någon från den lokala vegan- och djurrättsföreningen.