Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Stormningen av Kapitolium

Vi bör först ställa oss frågan, varför motsätter sig demokraterna en utredning och revision om påstått valfusk? Det finns tillräckligt många vittnen och uppgifter för att saken ska tas upp ordentligt på dagordningen. Och den som inte har något att dölja borde ju inte vara orolig? Låt lagen ha sin gång.

Profetior inför 2021

Våra makthavare har skickligt använt pandemin för att skaffa sig ytterligare befogenheter. Nu har de fått ännu fler verktyg i sin låda, från att tvinga folk från arbete och utbildning, tvinga dem att stanna i hemmen, till massvaccinering med nyutvecklade substanser. Samt rese- och näringsförbud för de som inte rättar sig i leden. De stora teknikföretagen är inte heller sena att haka på det repressiva tåget, då de numera bannar eller censurerar debattörer som motsätter sig pandemistrategin eller ifrågasätter vaccineringen.

Rätt och fel

Slaveri anses fel och förkastligt, men det finns en historisk bakgrund som kanske kan förklara en del. I antikens Grekland var det ofta krigsfångar eller brottslingar som blev slavar. De fick sona sina brott genom att arbeta av sina straff, istället för att sitta i fängelse. Fängelser var ovanliga och sågs förmodligen som meningslösa då den allmänna uppfattningen var att de skyldiga skulle göra rätt för sig genom att arbeta, och inte sitta inlåsta. En slav var en person som hade skulder till samhället, och större delen av hans produktion togs i beslag som återbetalning. Kanske blir det lättare att förstå samhällen som idkade slaveri genom att sätta sig in i hur de ursprungligen fungerade.

Ideologiernas död

Politiska ideologier är en relativt ny uppfinning, som först definierades i slutet av 1700-talet. Givetvis fanns det tankemönster och begreppsvärldar innan dess, fast inte lika organiserade och ledande. Det moderna ideologibegreppet kom att förknippas med vetenskap och logik, och givetvis var det den tidens liberaler och upplysningsmän som lanserade tanken.

Inget äger något, allt är fritt, och allt är övervakat – det nya goda samhället

Samhället har gått från att vara hårt, där många har jobbat med eländiga jobb för att klara brödfödan, till dagens läge där staten i allt större uträckning tar hand om medborgarna. Många länder har fri skola, fri vård, socialförsäkringar, barnbidrag och stora möjligheter vad gäller högre utbildning med fördelaktiga studielån och bidrag. Tanken var att berika medborgarna och landet, samt skapa social rättvisa.

Den omöjlige Trump

USA:s president Donald Trump gick till val på skattesänkningar, bekämpa byråkratin, ta hem trupper och avsluta krigen, samt förhindra illegal migration och istället främja arbetskraftsinvandring baserad på utbildning och behov.

Valfuskarna är demokratins dödgrävare

Det har rapporterats om utbrett valfusk under amerikanska presidentvalet. Avlidna personer som återfinns bland de röstande, kontrollanter som inte tillåts tillträde, röstsedlar som hittats kastade, samt ovanliga många extraröster som hastigt tillförts med ensidig viktning åt en kandidat.

Jämnt i historiskt smutsig valkampanj

På valnatten så dominerade Trump genom att ta Florida, och han ledde i många andra viktiga avgörande stater. Dagen efter började Biden ta ledningen i Michigan och vågskålen tippade till hans favör. Nu saknar han blott en extra delstat för att uppnå 270 elektorsröster som krävs för att bli president i USA.

Barberaren och modernismen

Vi borde verka mer lokalt, samt handla regionalt och hållbart. Satsa på ett simplare liv, utanför ekorrhjulet, närmare de nära och de kära. Frågan är vad som hindrar oss? Den stora staten och det globala kapitalet dödar all litet, smått och onödigt. Ställ dig i fabriksledet, stämpla kortet, jobba ditt skift.

Visst finns det problem, men inte där jag bor …

Problemområdena befann sig ursprungligen långt bort från de egna kvarteren. Fast de tiotals milen blev snart några enstaka mil, och snart några kilometer. Många kommer att ångra att de struntade i det som hände bortom den egna täppan, och bara brydde sig om sitt eget närområde.

Bryggor till en annan tid

Ur detta vemod kommer även lite hopp, då vi inser att den förlorade eran ligger så nära oss i tiden. Det var blott 100 år sedan vi byggde hus, fabriker och städer som var vackra, det var blott 5o år sedan våra största innovationer lanserades. Men kanske är det kulturella avståndet större? När vi ser en port från sekelskiftets Wien så framstår den nästan som overklig, som taget ur en saga, något som vi inte längre förmår att själsligen uppbringa.

Demografisk implosion

I Sverige idag har vi ett stort överskott av män. Det naturliga är någon enstaka procents överskott, men den siffran är mycket högre och ligger på ca en halv miljon fler män idag än kvinnor. I praktiken innebär det att 500,000 män inte kommer att hitta en partner (!).

Psykologernas och yogisarnas tidsålder

På daglig basis kan man läsa om den amerikanska presidentens Donald Trumps mentala tillstånd, skrivet av personer som knappast känner honom, eller ens träffat honom. De är varken psykologer eller psykiatriker, ändå tillskriver de presidenten diverse diagnoser i sociala medier och andra mediekanaler.

Vart tog pygméerna vägen?

Pygméerna är ett centralafrikanskt folk, som mest gjort sig kända för sig ringa storlek, sin polyfoniska musik, och att de ibland hamnat på matbordet hos mer resliga stammar.

En cyklisk historiesyn

Den cykliska historiesynen är utbredd, den finns hos tänkare som Spengler, Sorokin, men även Marx. Det går ut på att saker upprepar sig periodvis, och genom dessa upprepningar kan man förklara och tolka historien.

Den besjälade naturen

Vi är en del av naturen, ett praktfullt utskott av evolutionen, sammanvävt med allt liv här på jorden. Och det är klart att naturen är besjälad, att den är fylld av mysterier, väsen, om man vill använda det ordet, eller känslor för att utrycka sig lite mer ordinärt.

Den industriella revolutionen i antikens Alexandria

Vad hade hänt om romarna inte erövrat östra Medelhavet, utan lämnat grekerna ifred att vidareutveckla ångmaskiner, astrolabier och allsköns arkitektoniska och mekaniska nymodigheter, i framstående städer som Alexandria, Syrakusa, Athen och Ephesos?

En lag ovan lagen

Det finns en lag ovan lagen. En moral eller etik som i sin tur styr lagstiftarna. Den benämns ofta naturrätt. Hit hör självklara saker som rätt till liv och egendom, frihet från hot och våld. Ickevåldsprincipen brukar räknas in här, sunt förnuft kallar många det för, eller grundläggande rättigheter, eller bara ”Lagen”.

Demokrati och makthunger

Demokratikritik är en ädel sport, och den bör inte uppfattas som en flirt med auktoritära krafter. Nej, utan som en strävan att utveckla vårt styrelseskick. Dessutom så lyckas våra västerländska demokratiska stater alldeles ypperligt med att begränsa medborgarnas frihet numera, de behöver uppenbarligen ingen hjälp från illiberala despoter.

Kan tyranni existera i ett demokratiskt system?

När folket avslöjar överhetens intriger, då beror det ofta på att härskarna inte är så listiga som de tror sig vara, eller bör vara. Om fria val gång på gång sätter rövare och banditer bakom rodret, då bör vi fråga oss – även om det svider – om felet är rövarna och banditernas, eller demokratins? Och alternativet till demokrati är blott andra rövare och banditer, då har vi hamnat i ett politiskt ekorrhjul.

Europas navel

Norditalien, ungefärligen området ovanför Toscana, har alltid varit annorlunda från resten av Italien, både påverkade av Kelter och Germaner såväl som greker och romare. Det var där renässansen började under 1400-talet. Denna återfödelse handlade till stor del om återupptäckten av vårt antika arv, de gamla skrifterna och kunskaperna som blott var tillgängliga för ett fåtal i kloster och kyrkor.

De likriktade massmedierna

En fråga som inställer sig är varför alla dessa medier är så likriktade? Varför tycker de ungefär samma sak, och varför håller man detta för den “godkända, etablerade” åsikten? Varför mobbas folk med annorlunda åsikter? Hur blev det såhär?

Statsmakten utmanas från oväntat håll

Det finns olika slags ideologiska perspektiv på brott och straff. Den klassiska synen är att gärningsmannen ska straffas och/eller isoleras från samhället så att medborgarnas slipper hans gärningar. Den socialistiska eller vänsterliberala synen är lite mer komplicerad.

Byggstenarna till nuet

För den som besökt Rom, Athen eller Pompeji framstår det som självklart att den västerländska kulturen är byggd på hednisk Grekisk-Romersk grund, från grekernas kolonisation i Medelhavet ca 700 f.Kr till västra Romarrikets fall ca 410 e.Kr. Därefter följde den kristna epoken, och i den första fasen så raserade man nästan hela det ståtliga bygget. Och det tog närmare 1000 år innan kristendomen blev mogen nog att förvalta och framförallt utveckla vår ståtliga kultur.

Atomåldern som tog slut

Ända fram till 1970-talet var vi västerlänningar utvecklingsoptimister och framstegsvänliga. Många drömde om att snart ha en svävande bil i garaget, och att erövra rymden och bygga kolonier på planeterna i solsystemet. Redan på 1960-talet så löste vi energiproblemen med hjälp av kärnkraft, en teknik som inte var helt utvecklad, men som kunde förse mänskligheten med oändlig energi. Alla problem var egentligen lösta redan för 60 år sedan.