Allmogens historiska sysslor i April


Med dom orden inleder Vilhelm Moberg våren i sin bok Bondeåret från 1966. I Oxens tecken sades det vara bra att ha bröllop och avvänja barn, och även att så och plantera.

Har tjälen krupit ur marken? Har åkrarna torkat ur? Reder sig jorden för årderbill och härvpinne? Det är alla frågor som Moberg menar ska ha fått ett jakande innan vårningen börjar.