En Svensk Tiger Del 1 DEKONSTRUKTIV KRITIK Aron Flam


“En Svensk Tiger”, men om vad exakt är det svensken tiger? Detta är del 1 i projektet “En Svensk Tiger” som DEKONSTRUKTIV KRITIK kommer att utveckla under våren handlar om Hjältar & Lurendrejare.