Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Skolskjutningarna är ett amerikanskt kulturellt problem

Jag kommer ihåg några bilder från en bekants fotoalbum, foton på leende unga israeliska kvinnor med k-pistar hängande från axlarna. De var civilklädda och hade förmodligen permission från värnplikten, men vapnet skulle de ha med sig även när de gick omkring på stan. Det såg lite bisarrt ut, men är förmodligen ingen ovanlig syn i Israel.

Efterkrigstidens fredsideologi under avveckling

Efter de bägge världskrigen så beslutade man sig för att detta aldrig skulle få hända igen. Miljoner människor döda, både soldater och civila. Städer och hela länder låg i ruiner. De tyska nationalsocialisternas brott mot mänskligheten lyftes fram som det värsta exemplet, där människor avrättats med närmast industriell metodik. Människans grymhet visste inga gränser. Senare började man även att prata om fånglägren i Gulag i Sovjetunionen, de allierades bombningar av Dresden och andra tyska städer, turkarnas brott mot armenier och andra minoriteter etc etc etc.

Lapptäckssamhället

Medborgarnas roll är inte i första hand att vara revolutionärer och sociala ingenjörer. Vi ska inte förändra samhället för förändringens egen skull. Det är en tillräckligt stor utmaning att upprätthålla samhället, att vara goda förvaltare, och inte låta systemet degenerera och förfalla. Och detta är lättare sagt än gjort. Upprätthållandet av en god konstitution är förmodligen den verkliga politiska utmaningen, sett i ett lite längre perspektiv. Alla politiska system förändras över tid, till det bättre eller till det sämre.

Vitt privilegium

Det pratas ibland om vitt privilegium, att vita går före i den samhälleliga kön, att vi ibland har någon form av frikort. Och jag kan tycka att den här diskussionen är en smula förrädisk, då man ställer olika grupper mot varandra, vilket är vanligt i den postmoderna diskursen. Olika grupper består till syvene och sist av en mängd skilda individer. Men om vi nu ska prata om grupper, så bör vi notera följande.

1789 års händelser

1789 anses av många vara själva startskottet på den nya världsordningen. Året då franska revolutionen genomfördes. Kungen blev av med makten, startskottet för liberalismen, och senare andra mer progressiva rörelser såsom socialism och kommunism. Fransmännen firar minnet av revolutionen som sin nationaldag. 1789 års händelser är intressanta, och de belyser mer än vad vi vanligen tillskriver dem. Och kanske tenderar vi att övertolka, eller till och med feltolka vad dessa händelser gav upphov till. Här är några andra saker som föddes ur revolutionen, som jag tycker är värda att poängtera:

Granne med en kommunist

En av 1900-talets totalitära ideologier har överlevt, och frodas fortfarande. Socialism och kommunism i olika former har tillfogat extremt mycket skada i världen. Från Stalins Sovjetunionen, Maos Kina till Pol Pots Kambodja. Och än idag ser vi experimentet upprepas i Nordkorea och Venezuela med liknande resultat. Överallt där socialistiska idéer nyttjas så resulterar det i fattigdom, förtryck och mord.

Kommentarer till debatten mellan Rubin, Shapiro och Peterson

Om ni inte har sett debatten mellan Rubin, Shapiro och Peterson, så bör ni göra det nu. Det är i allra högsta grad sevärt, ett intressant samtal mellan tre kloka personer. Pga av tidsbrist så kommer jag att hoppa rätt in på frågeställningens kärnpunkt, dvs tankarna om transcendens, religion eller Gud.

Makten vill inte bli granskad

Grundlagen är den lag som reglerar politikerna. Det är vår lands konstitution. Och när de folkvalda vill ändra på grundlagen handlar det oftast om att de vill ge sig själva mer makt och befogenheter. Och nu är det dags igen. Det handlar om vem som får granska vem. Medborgarna ska alltid ges möjlighet att granska makthavarna, ty de är våra representanter,  valda av oss, i syfte att företräda oss och gå våra ärenden.

När det inte finns några sanningar, rätt eller fel – hur kan jag då påstå detta?

Postmodernismen har gjort sig känd för att relativisera omvärlden. Den ingår som en viktig ingrediens i olika vänsterrörelser, vänsterfeminism, identitetspolitik, kulturmarxism etc. Det anses inte finnas några fasta sanningar eller värden; det mesta är kulturellt eller strukturellt betingat, och detta budskap har vänt upp och ner på framförallt de humanistiska vetenskaperna. Rörelsen är emellertid ganska hårt styrd av diverse auktoriteter.

En stor svensk ur tiden

Ingvar Kamprad, Ikeas grundade är förmodligen en av århundradets största svenskar. Med två tomma händer skapade han ett gigantisk företag som inte bara förser oss med prisvärda möbler och husgeråd, utan även ger arbete och försörjning åt hundratusentals personer runt om i världen. I skrivande stund finns det 411 varuhus och ca 194,000 anställda, plus ännu fler underleverantörer, producenter etc etc.

Skatt – gemensamma pengar, fast utan gemenskap?

I Sverige krävs medborgarna på +50% i total skatt. Och det är klart att många upplever skatt som stöld under sådana bistra omständigheter. Det handlar ju om en anonym myndighet som tar något ifrån dig, med våld om så behövs, och känner man ingen samhörighet med den beskattande staten så uppfattas tilltaget absolut som stöld. I den här artikeln tänker jag agera djävulens advokat, och så långt det går försvara samhällets rätt att beskatta.

Vänsterfeminismen motarbetar kvinnor i yrkeslivet

Enligt psykologen Jordan B Peterson så handlar lönegapet mellan och kvinnor och män om en rad skilda saker, där kön blott är en av faktorerna. Om vi tar hänsyn till ålder, utbildning, livsval, personlighet etc så kommer man fram till en ganska intressant slutsats. Av många olika faktorer så är personlighet en av de viktigaste faktorerna, löntagare som är mer ”medgörliga” hamnar ofta efter i löneligan. Detta gäller både män och kvinnor, men egenskapen är vanligare hos kvinnor, och påverkar deras lön i större omfattning.

När stringens möter vänsterflum

Den kände psykologen, skribenten och mediepersonligheten Jordan B Peterson intervjuas av journalisten Cathy Newman på brittiska Channel 4. Hon är inte särskilt väl förberedd, trots att Petersons tankar återfinns överallt på nätet, inte minst på Youtube.

Är skatt stöld?

I ett land där över häften av intäkterna går till det offentliga (i form av moms, punktskatter, löneskatt, sociala avgifter etc) så ställer sig många frågan huruvida detta är rättfärdigt?

Konservatism, högre makt, naturlig ordning och gammal hävd

Det blir allt vanligare att folk uttrycker att de är värdekonservativa, eller att de har en konservativ hållning i vissa frågor. Och det är inget konstigt, konservatismen är en ideologi som handlar om att bevara och sakta ner progressiva processer. Inget ont i detta, ty hjulen rullar allt snabbare, många av oss orkar inte se allt brus flimra förbi.

Guide till det frihetliga medielandskapet

Jag vill härmed uppmärksamma min sida med externa nyheter, som finns under rubriken läsvärt.

Det här är en nyhetsaggregator (flödesläsare) och den skiljer sig en hel del från gamla tiders s.k blogroll, som egentligen bara vara en lista med länkar. Här hittar du ca 50 flöden som uppdateras vart 15:e minut. Här finns bloggar, alternativa medier, videos etc. Både på svenska och engelska. Ingen nyhet är äldre än 7 dagar. Ett ständigt uppdaterat flöde med frihetlig underton.

Krämarpolitik och köpmannavälde

Det finns en mängd olika teorier om hur Romarriket gick under. Den ekonomiska förklaringen är förvånansvärt enkel. Kejsarna respekterade inte marknadsekonomin. Från att ha haft en relativt fri ekonomi så slog man undan försörjningen för många bönder och småföretagare, gjorde dem till bidragsberoende drönare. Bröd och skådespel bjöds det på, men inga incitament till hederligt arbete. Och de få som fortfarande arbetade klämdes åt ytterligare, med ständigt höjda skatter, krånglig byråkrati, enorm inflation och ofrihet. När barbarerna till slut red in i Rom sågs de närmast som befriare.

Mellan hav och berg

Den klassiska liberalismen har sina rötter hos köpmännen (borgarna), ibland kallat “krämarideologi, plutokrati” i nedsättande syfte. En köpman träffar nämligen ofta främlingar när han gör affärer, och då gäller det att behandla främlingen med respekt om affären ska bli av. Det kan också vara lämpligt att lära sig något om främlingens region, hans seder och bruk. Till syvene och sist gäller det att skaffa mat på bordet.

Den förhatliga progressivismen

Progressivism anses av många borgerliga sinnade personer vara något dåligt, vilket är en ren ryggmärgsreaktion. Egentligen är ju inte förändring och utveckling något dåligt i sig självt, utan det handlar givetvis om förändringens innehåll. Hur förändringen genomförs, och med vilken hastighet är också betydelsefullt.

Det allvetande och alltid närvarande Google

Google har åtalats för diskriminering av James Damore en en f.d anställd, som ifrågasatte bolagets strategi gällande jämlikhetsfrågor. Hans frågvishet resulterade i en intern smutskastningskampanj och avsked.

 

Rösta eller inte rösta?

Allt fler menar att man inte bör rösta, att det är meningslöst.

Att ta makten över våldsmonopolet och sedan använda det för att minska ofriheter i samhället faller på sin egen orimlighet. Slösa inte energi på orättfärdiga strukturer. Partipolitiken är dömd att snedvridas, och du blir alltid bedragen i slutänden. Alla ljuger. Det finns ingen rättvisa i världen, varför låtsas?

Det finns många argument för att låta bli, men vi har valhemlighet i Sverige; om vi röstar eller inte röstar angår bara oss själva.

Tre dygn av protester i Iran

Vi ser protester som blossar upp i flera iranska städer, däribland Teheran. Inte nog med att prästerskapet isolerar landet från väst, förtrycker medborgarna, inte minst kvinnorna, på senare tid har även arbetslösheten ökat, och ekonomin är ansträngd. För er som vill veta mer finns det information på Twitter under #Iranprotests.

Profetior inför 2018

Vissa saker känner vi redan till, det blir vinterolympiad i februari i Peyongchang, Sydkorea. Samt att NASA skjuter upp InSight i Mars, en sond som ska utföra geologiska undersökningar på mars. Fotbolls VM i Ryssland under juni och juli, och riksdagsval i Sverige den 9 september. Därutöver är det mycket vi inte känner till, därför är det en gammal god tradition att försöka göra kvalificerade gissningar inför året som kommer.

Mörkret breder ut sig

Det onämnbara sker i vårt samhälle, i våra grannskap, våra kvarter; våldtäkt, grov misshandel, tortyr. Den senaste tidens dåd i Malmö och runt om i landet har fått många att fundera på huruvida vi lever i den bästa av världar, eller om vi istället hör de dånande hovslagen från apokalypsen fyra ryttare?

V4-länderna vill hjälpa Italien att bevaka havsgränserna

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har en liknade medietaktik som Donald Trump. Han hoppar friskt över de traditionella medierna och rapporterar direkt till sina väljare från Facebook. Idag befinner han sig i Bryssel och diskuterar migration med de andra EU-ländernas folkvalda. Har rapporterar att V4-länderna (Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien) har närmat sig Italien och önskar bistå landet ekonomiskt eller via samarbete för att bevaka kustgränserna och avisa migranter. Orbán som närmast lät uppsluppen menade att samtalen gick bra, och att mycket redan hade vunnits.