Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Förnuft och känsla – i miljö- och utrikespolitik

Utrikespolitik som personligt självförverkligande? Fredrik Johansson tar i SvD heder och ära av Margot Wallström. Fast citatet från henne om varför hon valde att ställa upp som utrikesminister är rätt avslöjande
“Jag tyckte att det blev ett nytt läge i mitt liv. Vi hade en ny partiordförande. Och jag märkte att jag saknade att vara i ett sammanhang, med politiska uppgifter som var tydliga.”

Beräkningsteknisk överföring på hushållen

Verkar som om Finansdepartementets tjänstemän var lite missnöjda med den nya regeringens bedömning att kostnaden för sjukförsäkringen inte kommer att öka när man ändrar reglerna och höjer ersättningen. Nu tror jag i och för sig att det är farligast att ändra regelverket under det första året – tidsgränsen är kanske inte det största problemet. Men tjänstemännen lade ändå in en “beräkningsteknisk överföring” – ett slags kompromiss som man bara kan förstå om man är statstjänsteman med 30 år i bagaget.

Turkiet upptäckte Amerika

Det förefaller inte orimligt att muslimer skulle ha kunnat vara i Amerika långt före Columbus. I den meningen skulle Erdogan kunna ha rätt. Samtidigt skulle han tagit reda på fakta. Det verkar inte finnas så många vetenskapliga bevis för att turkarna upptäckte Amerika – inga snabelskor, pösiga byxor, kroksablar eller fezer från 1100-talet har ännu hittats over there – än mindre moskéer. Dessutom var det bara 58 år sedan Turkiet upptäckte EU och det ligger faktiskt mycket närmare.

 

Upphovsrättsreform i EU under 2015

En av de viktigaste frågorna för den nya kommissionen de närmaste fem åren kommer att vara upphovsrätten. EU-kommissionen ska inleda ett arbete för att ta fram förslag till en reformerad upphovsrätt. Kommissionen talar mer konkret om en “… moderniserad upphovsrätt”, vad nu detta innebär konkret. Förhoppningsvis något positivt. Nästa år ska även ett paket om den digitala inre marknaden tas fram och presenteras. Arbetet med nätsäkerhet kommer också att prioriteras och direktivet om e-säkerhet ska arbetas om.

Mats Johansson som knapptryckare

Rekommenderar Mats Johanssons artikel “En knapptryckares bekännelser” i Neo. Framför allt för dem som inte har förstått vilken roll riksdagsledamöter spelar i det ekologiska kretsloppet – av partiet är du kommen, partiet ska du alltid lyda. Själv kan jag en del om hur det fungerar i den byggnaden, det lärde jag mig redan 2000-2003 på Svenska Dagbladets ledarsida – med Mats Johansson som chef. Och senare gjorde jag praktik i Riksdagen som politisk tjänsteman och fick se verksamheten på nära håll..

Riksrevisionen var nog en myndighet för mycket

Har läst igenom Riksrevisionens rapport om vårdvalet och kan bara konstatera en sak: Vissa verksamheter är lite för komplicerade för att man som utomstående ska kunna gå in och granska det som händer – ens när man som Riksrevisionen använder sekundärkällor.
Det konstigaste avsnittet i rapporten är nog det sista, där man försöker dra slutsatser av hur kostnaderna i primärvården utvecklats över tid. Det är nästan så att skämskudden kommer fram.

Sveket – nu sparkas dom ut ur Fas 3

Regeringen har börjat omställningen av arbetsmarknadspolitiken bra. Tydligen ska man sparka ut alla deltagare i Fas 3 – utan att ha förberett något alternativ. Som Sveriges Television konstaterar:
Eugenia Nilsson vet inte vad som händer framöver när Fas 3 försvinner. Hon har inte fått någon information. Det hon vet är att Fas 3 och den långa arbetslösheten tagit hårt på henne

Umeå kommun har inget gemensamt med Talibanerna

By mattias.lundback@ekonomism.us (ML) Håkan Juholt rasar över att kommunen censurerat en staty av en naken kvinna. Skulpturen heter ”Liggande kvinna ”och finns vid Källströmsgården i Påskallavik på Öland och är gjord av Håkan Juholts morfar Arvid Källström. “Så gör bara Talibaner”, menar Juholt och hänvisar till att skulpturen uppfördes 1954 i moralismens Småland.
Det visar att Håkan Juholt inte förstått någonting om censur. För även om talibanernas och, exempelvis, det socialdemokratiska kvinnoförbundets syn på nakenhet och sex är förvillande lika måste man se till motiven bakom moralreglerna.

Spanien sätter in Guardia Civil

Guardia Civil är en spansk halvmilitär polisstyrka som har till uppgift att bland annat “… skydda objekt från angrepp”. Det är därför inte konstigt att den spanska centralregeringen skickar Guardia Cvil till Katalonien – där befolkningen planerar en folkomröstning om självständighet. Enligt regeringen kan Spanien inte delas. Men katalonerna har en annan uppfattning och tänker hålla sin omröstning vad regeringen än säger.

En googleskatt skulle drabba alla utom Google

Det förs en diskussion i Sverige, Tyskland och Frankrike – bland annat – om att införa en “googleskatt”. Tanken är att alla som länkar till en artikel skulle behöva betala för detta. Fast det är i egentlig mening inte en Googleskatt som det handlar om, utan en mer strikt tolkning av den befintliga upphovsrättslagstiftningen. Det är dagens system för upphovsrätt – som denna har tolkats av domstolarna och tillämpas i vissa länder – som gör att vi i vissa länder redan har ett slags Googleskatt. Och denna rätt vill politiker i EU nu förstärka ytterligare – så att den exempelvis omfattar vanliga länkar på nätet.

 

Försäkringskassan har problem

Det är väldigt oroväckande siffror från Försäkringskassan. Väldigt mycket självförvållat, skulle jag påstå. Ett fokus på kundnöjdhet i stället för regelefterlevnad ligger nog bakom.
Får se hur lång tid det tar innan Stefan Löfven måste hantera problemet – frågan är bara hur?

Nollräntan sätter inte fart på företagen

Lite paradoxalt är det. Som Svenskt Näringslivs vd Ann Öberg påpekar leder nollräntan bara till högre bostadspriser och ökad privatkonsumtion. Men inte fler och växande företag.
För att förstå detta tror jag att man måste sätta sig in i hur företagare tänker. Och det borde vara ganska enkelt, jag är ju företagare själv med Ekonomismus AB. Så, varför expanderar jag inte min verksamhet och lånar av dom här gratis pengarna som Riksbanken tillhandahåller?

Ackorden och olyckan i Hjorthagen

Det talas mycket om New public management i sjukvården och de negativa effekter som prestationsrelaterade ersättningar kan ha för kvaliteten och patientsäkerheten. Men det är inte bara sjukvården som bör ta sig en funderare på hur ersättningssystemen ser ut. Inom byggbranschen tillämpas ofta ackordsystem – något som kan bidra till att säkerheten sätts på undantag. Fast just ackorden försvarar facken med näbbar och klor – trots att tidpressen som systemet skapar kan leda till till fler olyckor..

 

Sverigedemokraternas framgångar – en fråga om invandring?

Det förs en diskussion i medierna om kommunernas flyktingmottagande och Sverigedemokraternas framgångar. Ofta tas det för givet att det är missnöje med invandringen som är orsaken till att SD kraftigt ökade sitt röstetal mellan 2010 och 2014. Men är det så? För att ens kunna ha en uppfattning i frågan är det nödvändigt att undersöka sambandet mellan partiets väljarstöd och flyktingmottagandet i olika kommuner.
 

Migrationsverket höjer sin prognos ytterligare

Noterar att Migrationsverket höjer sin prognos för flyktingströmmen till Sverige ytterligare.
Den nya prognosen för asylsökande under 2014 är i intervallet 81.000-84.000. Den tidigare prognosen från juli var 75.000-89.000 med ett huvudscenario som skattades till 80.000. För 2015 spås mellan 80.000 och 105.000 asylsökande. Här var den tidigare prognosen 64.000 till 94.000 personer.
Detta lär inte minska debatten om kostnaderna för flyktingmottagandet.

En tom lada

Kan inte undanhålla er det här diagrammet. Det visar en lada, eller närmare bestämt den svenska offentliga sektorns nettoförmögenhet. Det är rätt mycket pengar det handlar om. Och väldigt mycket hö har kommit in i ladan under de senaste åtta åren. Ja, så mycket hö att det går att ifrågasätta finansminister Magdalena Andersson påstående om att ladan är tom.
Men det är klart att mycket ligger i betraktarens ögon. En lada kan ju vara halvfull eller halvtom – beroende på hur man ser det. Fast den som tycker att just den här ladan är heltom måste nog själv vara helfull.

Japan – Houdinis efterföljare?

Ska bli väldigt intressant att se om Japan lyckas bryta sig ur skuldfällan. Och om det i så fall sker till priset av att de japanska pensionärerna blir egendomslösa. Skuldfrihet till priset av en gigantisk pensions- och besparingskonfiskation. Om jag vore japan skulle jag se till att undvika japanska obligationer just nu.

 

Gräv en förbifart – och fyll igen den

Det verkar som om tanken att skapa sysselsättning genom att låta människor gräva hål för att sedan fylla igen dem har tagits till en ny nivå av den nya regeringen. Stoppet blir inte bara dyrt – entreprenörerna tvingas också fylla igen en del av de hål som de redan grävt då dessa inte kan lämnas öppna under så lång tid som det handlar om. Det här handlar om äkta socialdemokratisk sysselsättningspolitik. Guden Thanatos – som satte Sisyfos i arbete på ett liknande sätt – skulle ha varit stolt över regeringens insatser.

 

Lärarsatsning förenlig med svenska modellen?

Det riktas nu hård kritik mot regeringens satsning på höjda lärarlöner. Det kan vara ett brott mot den svenska modellen och ett hot mot andra grupper.
Ja, så är det. Om man lovar att höja lärarlönerna, utan att skjuta till de pengar som behövs, måste pengarna tas någon annanstans.
Ett alternativ är att antalet lärare blir färre, ett annat alternativ är att man skär ner inom vård och omsorg. För det går inte att trolla fram pengar.

No_links

Polisen i Kalmar slet ut kabeln

Polisen i Kalmar “… slet ut kabeln till Internet” när de fick veta hur enkelt det är att ta sig in i systemen som styr deras fastigheter. Det här är nog bara toppen på ett isberg. Antalet sårbara servrar är mycket stort och det enda skälet till att fler intrång inte uppmärksammas är sannolikt dels att de bara upptäcks av de närmast ansvariga och tystas ner, dels att väldigt få datorkunniga har som sin primära arbetsuppgift att ställa till med jävelskap.

IPCC är nästan säkra

Intressant formulering i IPCC:s slutrapport om klimatet. De är “… nästan säkra på att människan orsakar förändringar i klimatet”. Nästan, var ordet. Inte helt alltså. Men i de flesta medier betraktas människans påverkan som fastställd.

Moderaternas vägval

Precis som Gunilla Sjöberg konstaterar jag att Moderaterna står inför ett vägval. Antingen blir partiet en bred kyrka för alla eller också blir det ett smalare parti som driver näringslivets och företagarnas frågor. Oavsett är partiet inget för mig, trots att jag är företagare. Jag är intresserad av ett parti som driver mina idéer, inte mina intressen.

Vattenfall – styrs nu av Miljöpartiet

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har turats om att kritisera regeringen för dess hantering av det statliga företaget Vattenfall. Å ena sidan har den hanterat företaget alltför oproffesionellt, å andra sidan inte tagit sitt ansvar. Eftersom det professionella sättet att styra ett företag är att överlåta beslutsfattandet till dem som har insyn i företaget – alltså ledningen – blir kritiken ett slags dubbelbestraffning. Damned if you do, damned if you don’t.

Katrine Marçal glömmer en sak

Katrine Marçal skriver i Aftonbladet att populistiska politiker kan kosta på sig att göra saker om andra politiker aldrig skulle komma undan med. De okonventionella handlingarna är beviset på att dessa politiker inte är som alla andra. Men då glömmer hon att förekomsten av populistiska politiker är en konsekvens av att de etablerade politikerna samlas i mitten för att attrahera så många väljare som möjligt.

Positiv dynamik i palestinafrågan?

Vissa saker kan regeringen göra på egen hand. Som att erkänna stater. Men frågan är om det finns en majoritet i Riksdagen för beslutet? Och skulle Riksdagen i teorin kunna ta tillbaka erkännandet genom ett utskottsinitiativ?

Noll procents ränta

Vad ska man säga om Riksbankens räntebeslut – annat än att det är mycket olyckligt. Hade varit mycket bättre att behålla räntan på en positiv nivå då arbetslösheten är på väg ned och sysselsättningen upp.

Måste man välja?

Har full förståelse för att många människor har svårt att välja mellan olika alternativ – som mellan Aftonbladet och Expressen. Inte för att jag skulle välja någondera. Mindre förståelse har jag för dem som inte ens inser att det finns ett val som måste göras. Som de personer som i Sjunde AP-fondens Sifoundersökning svarar att de kan tänka sig att fonden tar etik- och miljöhänsyn, men bara om det leder till högre avkastning.