Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Nej, sjukhuskoncentration räddar inga 500 liv

Visst lyfter jag på ögonbrynen när jag hör påståenden om att det går att rädda stora antal människoliv i Sverige genom att koncentrera högspecialiserad vård. För femton år sedan skrev jag och min handledare Lars Söderström en skrift med titeln “Stor och liten – om vårdeffektiva sjukhus”. Där kritiserade vi – med stöd av den vetenskapliga litteraturen på området – tesen om att stora sjukhus levererar bättre vård än små.

Själlösa S och M

Så sent som för några månader sedan tycktes Stefan Löfvens strategi vara att koppla ihop Moderaterna med Sverigedemokraterna. Minns att S pekade ut Moderaterna och Sverigedemokraterna som huvudmotståndare i valet. Någonting har hänt. Upptäckte partistrategerna att det inte gick att klumpa ihop SD och M för att skapa en riktigt infernalisk motståndare – en halmdocka att slå på i valrörelsen?

Snart får vi betala en extra licensavgift

Ouch! Enligt Dagens Industri kan Sveriges EU-avgift komma att öka med 15 miljarder kronor på grund av Brexit. Det är förfärligt mycket pengar och kan bli en stor fråga i valrörelsen. Av riksdagspartierna är det vad jag minns bara Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som kan tänka sig att hota med utträde ur EU för att få ner avgiften – av det enkla skälet att de kan tänka sig att lämna unionen i vilket fall som helst.

Man ska inte prata högt på Internet

Blir bara ledsen när jag läser att en högt uppsatt polischef skickat en känslig lista på så kallade SPT-poliser med e-post. Vilken tjänst han använt och om servern låg i Ryssland eller inte spelar faktiskt inte så stor roll, det bedrövliga är att han skickat den okrypterad via e-post.

Erbjud inte hjälp till personer som inte vill ha den

Ett av de stora tankefelen inom arbetsmarknadspolitiken tror jag är försöken att tvinga människor att lära utveckla färdigheter som de inte vill utveckla. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har hyllats och politikerna pekar på att det är viktigt att ställa krav på att personer som tar emot ekonomiskt stöd deltar i aktiviteter. Ett sällan uttryckt skäl är att man då tar bort värdet av den fritid som de annars skulle åtnjutit. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken gör det därför indirekt mer lönsamt att arbeta.

En ny typ av infrastruktur behövs

I Godmorgon Världen diskuterades regeringens snabbtågssatsning. Trehundratjugo miljarder kostar den och står klar 2045. Om man nu inte vill genomföra denna satsning därför att man tror det kommer att finnas andra färdmedel 2045 – vad borde man då satsa på?

Censur kostar pengar

Läser att de ryska myndigheterna i sina försök att stänga av meddelandeappen Telegram blockerade två miljoner nätadresser som tillhör olika molntjänster. I dag är det ganska vanligt att applikationer på nätet placeras på virtuella servrar hos till exempel Amazon och Google.

Regeringen misslyckas med både arbetslöshet och överskottsmål

Det är onekligen en prestation av regeringen att missa sitt reviderade överskottsmål under en brinnande högkonjunktur. Som ni kanske minns sänkte regeringen målet för att parera de demografiska utmaningarna de närmaste åren. Men redan innan dessa utmaningar uppstått tar regeringen detta utrymme och ytterligare lite i anspråk för utgiftsökningar. Det inger sannerligen inte förtroende.

Låt AI dela ut litteraturpriset

Hur svårt kan det vara att utse en nobelpristagare i litteratur, har man aldrig läst en bok kan man antagligen ändå googla sig fram till vem som är mest värdig? Men inte ens detta klarade de arton – att sitta ner runt ett bord och samtala utan att bli osams. Kvalifikationsnivån för att kunna utföra detta jobb torde vara den lägsta enligt den fyragradiga ISCO-skalan, alltså den nivå som brukar karaktäriseras som “enkla jobb”.

Vi lär fortsätta att följa normer

Den stora blå penisen som en konstnär målat på en husvägg i Stockholm är ett intressant inlägg i diskussionen om de ramar som omgärdar mänskliga gemenskaper. Vad får man tycka, vad får man måla, hur får man klä sig?

Den rikaste procenten är 100 miljoner människor

Läser att den rikaste procenten i världen kommer att kontrollera två tredjedelar av jordens alla tillgångar år 2030. Sedan slår det mig att den rikaste procenten faktiskt består av etthundra miljoner människor – det är alltså inte någon handfull. Faktum är att sannolikheten för att just du tillhör den rikaste procenten i världen är ganska hög. Det räcker med att äga ett hus som är värt fem miljoner kronor eller mer.

Dagens ämne – robotar

Läser att Alphabet håller på att utveckla ansiktsigenkänning för så kallade “mördarrobotar”. Detta har lett till ett upprop bland företags anställda som menar att det är oetiskt att använda företagets kunnande för detta ändamål. Har dock svårt för att se hur detta skulle uppröra någon, är det inte värre om mördarrobotarna *inte* känner igen den som ska mördas – då kan ju någon oskyldig drabbas?

År 2020 lämnar Italien euron

År 2012 – för sex år sedan – kulminerade eurokrisen. Marknaden bedömde att det var ungefär 50 procents chans att euron skulle överleva. Men efter att Mario Draghi aviserat att ECB skulle vidta exceptionella penningpolitiska åtgärder fick marknaden tillbaka sitt förtroende.

Ogenomtänkta uppfattningar om yttrandefrihet

Noterar att det finns många som anser att det är orimligt att vem som helst ska kunna uttala sig på Internet. Det är inte enbart Tidningsutgivarna som tycker att det bör finnas en ansvarig utgivare för nättjänster som Google och Facebook – den uppfattningen är allmänt spridd i befolkningen.

Människorna sålde sina inre demoner till Donald Trump

“Vi utnyttjade Facebook till att skörda miljontals människors profiler. Och bygga modeller för att utnyttja vad vi visste om dem och sikta in oss på deras inre demoner.”

Så beskriver en analytiker på företaget Cambridge Analytica sitt arbete med att bygga databaser om potentiella väljare. Principen är enkel – känner man till sina bekantas svagheter har man ett övertag, känner man till 350 miljoner människors personliga svagheter är man kung.

SOU 2017:70 undergräver yttrandefriheten

När tidningarna inte längre försvarar yttrandefriheten är det illa. Men det var förra blogginlägget. Det här blogginlägget handlar om någonting helt annat, nämligen om statens inskränkning av journalisternas arbete med att avslöja oegentligheter i den svenska statsförvaltningen. Verkar som om Tidningsutgivarna för tillfället är så upptagna med att undergräva yttrandefriheten att de inte längre orkar försvara densamma.

Bara Piratpartiet som försvarar enskildas integritet

Lyssnar på en diskussion mellan Tomas Tobé och Morgan Johansson i Agenda och båda verkar vara rörande överens om datalagring är en effektiv metod för att spåra hot mot politiker. Jag vet inte vad som hände med det gamla fina integritetsvärnande partiet, men något verkar ha hänt. Är väldigt nöjd med att jag har bytt till Piratpartiet. Så här uttryckte sig förre moderatledaren Gösta Bohman vid Muf-stämman i Rättvik 1975:

Tidningsutgivarna vill stoppa konkurrenter

Läser att Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter vill att riksdagens konstitutionsutskott ska kalla bland annat Google och Facebook till förhör. Detta med anledning den senaste tidens rapportering av hatsajters nätaktiviteter.

Lena Hallengren har tunga uppgifter framför sig

Lena Hallengren är Sveriges nya äldreminister. Hon har fått till uppgift att genomföra den största strukturella reformen av svensk äldreomsorg någonsin. Det finns i dag 18 000 äldre som bor på särskilt boende i privat regi och 50 000 äldre som har privat hemtjänst. Att överföra dessa brukare till kommunernas äldreomsorg är ett gigantiskt åtagande. Om regeringens vinstbegränsningsförslag går igenom kommer dessa platser nämligen att försvinna och det är nu bara nio månader kvar.

Väljarna vet inget om partiernas sjukvårdspolitik

Sjukvården betraktas nu av väljarna som den viktigaste frågan. Socialdemokraterna har tappat kraftigt i förtroende sedan 2014. Då tyckte 34 procent att partiet hade den bästa sjukvårdspolitiken, i dag tycker endast 23 procent det. Men det spelar inte så stor roll, eftersom inget annat parti har fått större förtroende. Socialdemokraterna leder med tretton procentenheter över näst bästa parti, som faktiskt är Moderaterna.

Ståltullar är ingen lyckad idé för USA

Donald Trump vill införa tullar på stålimport. Tanken är att detta ska hjälpa inhemska stålproducenter.

Problemet är att det finns många fler inom tillverkningsindustrin som skulle förlora sina jobb till följd av tullarna. Det är nämligen redan i dag är betydligt dyrare att köpa stål för biltillverkarna i USA än för biltillverkarna i Kina. Om tillverkningsindustrin förlorar sin konkurrenskraft kommer den att köpa in mindre stål än tidigare, eftersom USA kan sälja färre bilar.

I morgon startas Karlshamsverket

Under natten kommer Karlshamnsverket att startas. Det är ett oljekraftverk som tillhör den så kallade effektreserven. Det är den reserv som man tar till när energiförbrukningen är så stor att Sverige riskerar elbrist och rullande bortkoppling av abonnenter.