Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

EU och den stora frihandelsbluffen

Ett av de starkaste argumenten för EU är just frihandeln, att vi ska kunna handla fritt länder emellan, till nytta och gagn för vår ekonomi. Varor och tjänster ska flöda över gränser och regioner. Och de som handlar med varandra – de startar inte krig, brukar man säga. EU lanserades som ett freds och frihandelsprojekt.

Partier som vill förstärka EU fortfarande i majoritet

Många trodde att diverse missnöjespartier och populister ska ta allt fler platser, och de gjorde de, men inte tillräckligt många för att rucka på ordningen. EU-sagan fortsätter framåt i ett allt starkare samarbete mellan stater som degraderar sig själva till delstater.

Dags att uppdatera vår kultur

Jag tror jag vi bör snegla på de tidiga liberalerna. Och kanske fundera på nykterhet istället för fylla och ständig utlevelse. Pliktkänsla och ärlighet istället slarv och lögner. Vetenskap, nyfikenhet och noggrannhet istället för mobbens konsensus och snabbt nyhetsflöde. Moral och samvete istället för iskyla och psykopattendenser.

När kraschar euron?

Det tycks råda någon slags konsensus om att euron kommer att krascha förr eller senare. Valutan anses ohållbar, eftersom den täcker ett väldigt spretigt valutaområde, och den styrs av flera olika centralbanker och finanspolitiska överväganden.

Sista valet till Europaimperiets underhus?

Vi ska vara med i EU, annars har vi ingen chans att påverka. Så lät det förr i tiden, när man skulle sälja in det Europeiska samarbetet. Nu inser vi att knappt två dussin politiker från Sverige i en församling på ca 750 inte har så värst mycket att säga till om.

När Eurovision blir till politik

Det var en del bitterhet i sluttampen av melodifestivalen när det svenska bidraget efter en segdragen kamp kämpade sig upp till toppen, och därefter raskt blev överkört av det holländska. En debattör från statstelevisionen uttryckte sig så här:

Bidrags- och klientsamhället gräver demokratins grav

Det demokratiska styrelseskicket har ett antal skavanker. Ett av problemen anses vara möjligheten att rösta till sig pengar. De flesta stater driver in skatt, alltså finns det en stor mängd pengar som de folkvalda ska spendera på diverse ändamål, försvar, polis, skola etc.

Kristenheten under attack

Under IS-terroristernas välde i i Irak och Syrien så förstördes mängder av kyrkor och den kristna befolkningen drevs på flykt. Några av världens äldsta kristna monument och församlingar fanns tidigare i denna del av världen.

Urartad PK-kultur vittnar om paradigmskifte

Efter andra världskriget har vi byggt vår ideologi på fred, frihet, tolerans och demokrati. Det har blivit en slags överideologi och världsomfattande etik som få motsätter dig. Men under senare år har denna ideologi blivit allt mer stressad och urartad, och jag tänkte gå igenom några av symptomen.

Inför det stora valet

Det pratas mycket om Europaparlamentet och det stundande valet. Vi ska välja 751 ledamöter 23 maj, och dessa män och kvinnor ska styra den Europeiska skutan framåt. Valet anses vara viktigt för unionen och dess framtid.

Vi är en del av ondskans imperium

Det är klassrådsordförandenas imperium, de lättkränkta och irriterade byråkraternas välde, de som gärna sköljer ner Champagne bakom lyckta dörrar, men inte vill att andra gör detsamma. Det är inte en krigaradel eller en köpmannaaristokrati, ett vetenskapligt råd eller en folklig församling – utan den lägsta formen av sekreterarvälde.

Kan vi lita på FN?

Nyligen utsågs Iran att ingå i FN:s kommitté för kvinnors rättigheter. De ska vara med och döma i ärenden där kvinnor blivit olämpligt behandlade.

Sökandet efter det icke-aggressiva frihetliga samhället

Människan har under merparten av sin existens varit jägare och samlare; små grupper om ca 20-30 personer som vandrade omkring i landskapen och försörjde sig på vad naturen erbjöd. För ca 10,000 år sedan beslutade sig några för att bli bofasta, odla spannmål och hålla sig med boskap.

Radikal implosion

Det är inte enbart skrämmande att ca 10-20% av befolkningen lutar sig mot en låtsasideologi, utan även en smula underhållande.

Kapitalistfobi och välfärdsresistens

Både den politiska högern och vänstern har sina realpolitiska brister. Högern kan ibland närma sig näringslivet så mycket att det uppstår svågerkapitalism och korporativism. Det handlar om en slags orättfärdig sammanblandning av det offentliga och det privata, där parterna berikar varandra på olika sätt.