Vitas privilegier


Vi ser det i Sverige när svenska medieföretag söker efter medarbetare med afrikansk bakgrund och upplevelser av att bli diskriminerade för det. Vi ser det ständigt i medial debatt, att vita förutsätts leva med ett privilegium av att aldrig bli diskriminerade för sin hudfärg. Grundtesen går ungefär ut på att vita, i synnerhet män, inte ens behöver begära någon positiv särbehandling. Vi får den automatiskt på grund av vår hudfärg. Vidare antas vi inte kunna känna av diskriminering när vi blir utsatta för behandling som människor med annan hudfärg blir diskriminerade av.

+ There are no comments

Add yours