Viruspengar mottages – av såväl Unga Örnar som Tunisiska staten


Myndigheten Tillväxtverket offentliggjorde förra veckan vilka företag och organisationer som mottagit s.k. korttidsstöd med anledning av det som kallas pandemi. Det är ett stöd som har kunnat sökas av arbetsgivare som vidtagit åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader.