Vindkraftverk förgiftar djur och människor


Anställda fick men av Roca Gel i Hallandsåstunneln – först när kor blev sjuka, blev det stopp. Bortdrivna eller sjuka grannar intill vindkraft nonchaleras – först vid, av misstänkt PFAS (i mikroplast) från verken, sjuka kor, införs förbud. Oxkött förbjuds att styckas eller saluföras. Orsak till intoxikationen tycks vara PFAS, eroderad från turbinblad på havs-VKV. Danska myndigheter avråder för kontakt med skum längs 35-km-Jyllandskust.

+ There are no comments

Add yours