Vindkraftsbubblan


Det har länge luktat om vindkraftsbranschen. Den är ogranskad, okritiskt hyllad och är full med statlig finansiering och det brukar vara en klockren cocktail för att det finns en massa skräp att hitta. Det är verkligen underkänt att media under så många år låtit bli att granska även detta område