Vill vi leva i ett ständigt undantagstillstånd?


Enkelt uttryckt: När våra rättigheter inskränks behöver det inte vara uttryck för auktoritära ideologier. De kan uppenbarligen även inskränkas i namn av vår egen säkerhet och kollektivets bästa. I god demokratisk ordning. Men det är likväl inskränkningar i våra fri- och rättigheter. Vilket inte får hanteras lättvindigt. Helgar ändamålen verkligen medlen? Saken är att när den härskande politiska klassen väl fått smak för undantagstillståndets makt – då har en gräns passerats. När man en gång väl inskränkt medborgarnas grundläggande rättigheter – om än i ett förment gott syfte och om än tillfälligt – då har man tillfört ännu ett verktyg till maktens verktygslåda. Då har man sänkt tröskeln för att göra det igen. Fast då kanske av något annat skäl.

+ There are no comments

Add yours