Vill ni ha ordning i systemen – använd tekniken som redan finns


De tre direktörerna skriver: ”I dag har folkbokföringen och kontrollen av vilka som invandrar närmast kollapsat. Vi har inte längre kontroll över vilka som bor och uppehåller sig i landet.”