Vilken beredskap har Sverige inför nya flyktingkriser som hotar Europa?


Medan det svenska etablissemanget är upptaget med att tjafsa om oväsentligheter ökar åter trycket på Europa med flyktingströmmar som tilltar från flera olika håll.