Viktigt meddelande till kulturarvingar


I denna artikel skulle jag vilja dela med mig av några tankar om kulturarv, utövad folklig kultur och vad vi som kulturarvingar har för ansvar inför nästa generation och samhället i allmänhet.