Vi skulle kunna ha mer än dubbelt så höga pensioner


Det statliga pensionssystemet bygger till största delen på att lönerna skall öka för att ge ut en bra pension i framtiden. Detta gör dock att pensionerna blir onödigt låga för alla, oavsett inkomstnivå. Om folk investerat pensionsavgifterna i aktiemarknaden istället hade de kunnat få två till tre gånger så stor pension. För en genomsnittlig pensionär innebär det runt sex till åtta miljoner kronor mer i pension. Istället för att låsa oss till en modell som brister om den är dåligt utformad skulle vi få bättre resultat om folk vore fria att testa alternativa modeller.

+ There are no comments

Add yours