Vi behöver självklart prata mer om kvinnors destruktiva politiska vilsenhet


Debatten har blossat upp igen, den om hur det kommer sig att kvinnor och män skiljer sig så mycket åt i sina politiska åsikter och därmed vilka partier de röstar på.