Vem ska granska granskarna?


Källkritik och faktagranskning är en central del av det journalistiska arbetet. Helt grundläggande för att något skall kunna kallas seriös journalistik. Professionell faktagranskning och källkritik samt efterlevnad av de av branschen uppställda pressetiska reglerna har länge varit de traditionella mediernas USP (Unique Selling Point) gentemot nya uppstickare i form av medborgarjournalistik och så kallade alternativa medier. Av någon anledning tycks det gamla medieetablissemanget nu ha bestämt sig för att kasta denna fördel över ända.