Vem förstärker räddningstjänsten i krig?


Det rasar skogsbränder runt om i Sverige och på många håll har räddningstjänsten begärt in hjälp från Försvarsmakten via hemvärn och helikoptrar. Detta väcker frågan vem som är tänkt att förstärka räddningstjänsten i händelse av krig i Sverige? För det kommer brinna i skogarna även vid rysk fjärrbekämpning av svenskt territorium, och allt ordinarie räddningsbehov kvarstår. Försvarsberedningen föreslår skapandet av civilpliktbaserat hemskydd, men i mycket små volymer och först efter 2023.

+ There are no comments

Add yours