Västs rikedom till gagn för resten


Mattias Svensson skrev för ett tag sedan en mycket bra text i frågan. Men när jag läste Dan Jönsson i DN i morse, om att terrorismen är ”konsekvenser av en orättvis global maktordning”, kom jag och tänka på frågan vad resten av världen hade vunnit på att den industriella revolutionen aldrig hade ägt rum i Storbritannien och sedan spridits till resten av västvärlden? I Den nya jämlikheten svarar jag så här…

+ There are no comments

Add yours