Vårt politiska landskap breddas


Passar på att rekommendera artikel med anledning av mitt engagemang i socialkonservativa nättidningen Samtiden: “Jag ser Samtiden som ett svar på att de gamla aktörerna på samhällsdebattens arena inte klarar av att leva upp till tidens nya krav. Globaliseringen har medfört mycket positivt, men den medför en rad nya frågeställningar som inte har fått adekvata svar.

+ There are no comments

Add yours