Vårt förhållande till verkligheten


Förändring medför besvär. Den omskapar vår verklighet. Den rubbar vår världsbild. Den tvingar oss att ompröva det invanda.

+ There are no comments

Add yours