Världarnas krig och det anti-vita narrativet


Kulturindustrins produktioner genomsyras numera i hög grad av en anti-vit världsbild och ett anti-vitt budskap, något som kan förefalla märkvärdigt givet att publiken ofta är vit och ofta konsumerar dessa produkter oavsett deras budskap.