Varför vill EU skänka pengar till muslimska brödraskapet?


Varför betalar EU 36.5 miljoner euro till muslimska brödraskapet? Förutom den många miljoner Johan Westerholm avslöjat att svenska staten betalar årligen till muslimska och rent islamistiska organisationer i Sverige, har nu EU avslöjats med att betala 36.5 miljoner € till Muslimska brödraskapet över den senaste femårsperioden. Totalt har över 5 miljarder € betalats till allehanda muslimska organisationer under denna tid.

+ There are no comments

Add yours