Varför välja Libertarianism som livssyn 1(3) – läget i Sverige


Vem är egentligen svensken? I en artikel redovisade jag några åsikter om den frågan tillsammans med min egen. Roland Huntford hade i sin bok från 60-talet (1) en intressant synpunkt, när han beskrev svenskar som medeltidsmänniskor.

+ There are no comments

Add yours