Varför reallönen ökar snabbare än BNP per person


Startade nyligen på min facebookprofil en diskussion om varför reallönen utvecklats starkare än BNP per person sedan 2008. Konsensussvaret bland mina ekonomkollegor blev lite oroväckande att sysselsättningen tycks har utvecklats betydligt starkare än de faktiska arbetsinsatserna. Just denna förklaring vann över andra hypoteser, exempelvis att löneandelen i ekonomin ökat. Varför är detta oroande? Jo, det antyder att det blir allt svårare att anställa människor till gällande reallöner.

+ There are no comments

Add yours