Varför österrikiska ekonomer ofta är libertarianer


I en bemärkelse kan man säga att ekonomisk teori som sådan, analytisk ekonomi, förespråkar marknaden.  Som Hayek (1933) skrev, om 1800-talets attacker mot ekonomivetenskapen

+ There are no comments

Add yours