Varför jag inte använder Adblocker


Moral och etik utgör fundamentet för politiken. Presentera ett ekonomiskt argument, så kan du alltid trumfa det med ett moraliskt. Bremainkampanjen i Storbritannien tvingas just nu lära sig detta den hårda vägen. Men moraliska argument kan också användas i andra sammanhang – ofta för att trumfa ekonomiska. Hur vi agerar på nätet är ett exempel. Är det OK att bryta sig in på en webbplats bara därför att webmastern använt ett för svagt lösenord?

+ There are no comments

Add yours