Varför har Sverige en filmpolitik?


Att Sverige har en filmpolitik eller, om man så vill, en politik för omfördelning inom filmbranschen, var kanske inte helt oväntat. Nu föreslår Svenska filminstitutets VD att minska stödet till manliga filmskapare till förmån för kvinnliga.

+ There are no comments

Add yours