Varför arbetar så få nyanlända inom jordbruket?


Hur ligger det då till med att anställa nysvenskar eller nyanlända som främst har invandrat från Mellanöstern och Afrika? Om jag utgår från vårt jordbruk så anställer vi inte nyanlända för det funkar helt enkelt inte, vi har prövat”, berättar Anders. ”Nyanlända saknar i nio fall av tio motivation, vilja, attityd och är i flera fall även aggressiva