Värdet i att läsa gamla böcker


Det finns ett enormt värde i att läsa äldre skrifter men värdet ligger inte alltid i de primära budskap som författarna själva försökte förmedla