Värdegrunden och det egentliga syftet


Problemet för familjer som vill ha en personligt anpassad utbildning är inte att skolan och läroplanen är obligatorisk i sig utan att den absolut största majoriteten av den svenska befolkningen vill ha det så. Man får fråga sig vad man lever i för samhälle när nästan alla personer i det är så hårt programmerade att de omöjligtvis kan föreställa sig att det går att växa upp och få ett fundament till ett framtida lyckat vuxenliv utan obligatorisk skola och läroplan.

+ There are no comments

Add yours