Värdegrunden muterar – välkommen demokrativillkor


Jag betraktar värdegrunden – det är i praktiken en och samma, då olika organisationers versioner är intill förväxling lika i uppbyggnad – som en trosbekännelse i ett etablissemangets anständighetens hägn. Innanför hägnet diskuterar man detaljer i samhällsbygget. Hur ska syrierna integreras? Vad är egentligen bästa åtgärd för att lyfta tiggande romer till ett mer värdegrundsriktigt liv och leverne? Bör kommunalskatten vara 31% eller endast 30%? Etablissemanget kallar de olika svaren på dessa frågor för olika politiska uppfattningar.