Var vardagsrebell


Det påstås att George Orwell ska ha sagt att I en tid av allomfattande bedrägeri är det en revolutionär handling att tala sanning. Om man kontrollerar med fact-tjekan visar det sig antagligen att han aldrig sagt det så jag avstår. Det är icke-desto mindre en sanning. Vi kan kalla den Orwells speciella revolutionsteori.