Vår taktik mot religiös radikalisering är bakvänd och kontrproduktiv


Låt oss för ett ögonblick anta att vi verkligen vill motverka islamistisk radikalisering och våld. I så fall tycker jag att vi beter oss bakvänt. Ingen människa rår för vilken kulturkrets han eller hon föds in i. Det är förvisso en av de faktorer som kan bidra till att forma människor. Andra faktorer är till exempel det samhälle individen lever i och hur hon blir bemött av andra människor. […]

+ There are no comments

Add yours